Ontmoetingen rond digitale technologie: het nieuwe werken

Actualiteit
De derde editie van de Ontmoetingen rond digitale technologie hebben plaatsgevonden op 20 september, op initiatief van Bernard Clerfayt, de minister van Digitalisering.

De derde editie van de Ontmoetingen rond digitale technologie, op initiatief van Bernard Clerfayt, hebben plaatsgevonden op 20 september. Tijdens deze werksessies werden de topmanagers van de besturen van het Brussels Gewest, deskundigen, leden van de academische wereld en vertegenwoordigers uit de privésector bijeengebracht.

Het nieuwe werken (NWoW)

We hebben allemaal vastgesteld dat de terugkeer naar kantoor, na de gezondheidscrisis, niet vanzelfsprekend is. Je zou denken dat we allemaal intuïtief zouden terugkeren naar het “vroegere” model ..., maar neen. De vier sprekers hebben uitgelegd waarom er voortaan een “voor” en een “na” is, en hoe we met dit nieuwe evenwicht rekening moeten houden om zowel aan de nieuwe verwachtingen van onze medewerkers als aan de behoeften van onze besturen te voldoen.

De afgelopen twee jaar is gebleken dat de besturen en de bedrijven zichzelf opnieuw hebben moeten en kunnen uitvinden wat betreft de integratie van nieuwe digitale tools, de organisatie van het werk volgens uiterst variabele criteria en het behoud van een sociale band.

Welk evenwicht tussen fysieke aanwezigheid en telewerk?

De terugkeer naar kantoor lijkt vandaag de dag niet vanzelfsprekend en roept bij de instellingen veel vragen op: Welk nieuw evenwicht moet er komen? Wat zijn de toekomstige verwachtingen van de medewerker? Welke innovaties kunnen mij helpen om mijn organisatie te doen evolueren?

Tijdens deze namiddag luisterden de deelnemers naar verschillende sprekers die gespecialiseerd zijn op het gebied van de inrichting van werkruimtes en personeelsbeheer. Het doel was de nieuwe functies van de werkomgeving vast te stellen en de prioritaire acties te bepalen. Deze duurzame verandering van onze werkgewoonten moet plaatsvinden met respect voor de mens en met het oog op een voortdurende verbetering van de optimale werking van de besturen.