Opnieuw een positieve evolutie van de tewerkstelling

Actualiteit
Opnieuw een positieve evolutie van de tewerkstelling

De werkgelegenheidsgraad, het aantal Brusselaars met een job en het aantal Brusselaars met een job in Vlaanderen staan op hun hoogste niveau ooit terwijl de werkloosheidsgraad nog nooit zo laag was in 2023.

Tewerkstellingsgraad (20-64), Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Brusselse arbeidsmarkt kende in 2023 gunstige evoluties met heel wat records die werden geobserveerd. Dat is de belangrijkste vaststelling van het jaarlijkse arbeidsmarktrapport dat Statbel publiceert. 

De werkgelegenheidsgraad blijft stijgen...

In het Brussels Gewest is de werkgelegenheidsgraad (20-64 jaar) in 2023 met 1,4 procentpunten gestegen ten opzichte van 2022 en bereikte daarmee 66,5%. Dit is het hoogste niveau sinds de oprichting van het Brussels Gewest in 1989.

Over de periode 2018-2023 stijgt de werkgelegenheidsgraad (20-64-jarigen) in Brussel met 5,1 procentpunten. Ter vergelijking: in dezelfde periode steeg de Vlaamse werkgelegenheidsgraad met 2,2 procentpunten en de Waalse werkgelegenheidsgraad met 1,7 procentpunten. 

In het licht van de toename van de bevolking in de werkende leeftijd in het Brussels Gewest, die steeds meer uitgesproken wordt, is de stijging van de werkgelegenheidsgraad des te opvallender. De bevolking in de werkende leeftijd is de voorbije 5 jaar namelijk met 5,8% toegenomen in het Brussels Gewest tegenover een groei van 2,2% in Vlaanderen en 0,6% in Wallonië. Dit betekent dat het Brussels Gewest een sterkere stijging van de werkende bevolking moet noteren, om haar werkgelegenheidsgraad te doen stijgen. 

... terwijl de werkloosheidsgraad daalt.

De IAB-werkloosheidsgraad is gedaald van 11,5% in 2022 naar 10,7% in 2023. Als we de evolutie van de werkloosheidsgraad over een langere periode bekijken, zien we een zeer grote daling van de werkloosheidsgraad, van 19,3% in 2013 naar 13,4% in 2018 en 10,7% in 2023, een daling van 8,6 procentpunten over 10 jaar en 2,6 procentpunten over 5 jaar. Dit is momenteel het laagste niveau sinds 1992 in het Brussels Gewest. 

De werkloosheidsgraad voor jongeren is gedaald tot 25,7% in 2023. Ook dit is het laagste niveau dat ooit in het Brussels Gewest werd opgetekend. Over een periode van 5 jaar is deze met 4,9 procentpunten gedaald. Terwijl de werkloosheidsgraad voor jongeren onder de 25 jaar meer dan 25% bedraagt, daalt deze voor de groep van 25-29 jaar tot 11,1%. 

[…]

(Bron: persbericht van Actiris van 29 mei 2024)