Steeds meer gemeentelijke sportinfrastructuur

Actualiteit
Steeds meer gemeentelijke sportinfrastructuur

Afgelopen maart lanceerde Bernard Clerfayt, de Brusselse minister bevoegd voor de gemeentelijke sportinfrastructuur, een projectoproep voor de gemeenten. Het doel? Het aanbod van sportinfrastructuur in het Brussels Gewest vergroten. Omnisportzaal, voetbalveld, sportcentrum,... In totaal zullen 17 gemeentelijke projecten gefinancierd worden voor een bedrag van 21 miljoen euro.

Sportclubs met volle bezetting

Brussel telt 1.220.000 inwoners. Iedereen de kans geven om aan sport te doen, is steeds ingewikkelder geworden. De reden hiervoor? Er zijn te weinig sportfaciliteiten, en deze situatie heeft een directe impact op sportclubs, die vaak volzet zijn voor het begin van het seizoen. Sportbeoefening moet echter een recht voor iedereen worden.

“Sport leidt tot sociaal contact, brengt mensen bijeen, is vormend en zorgt voor persoonlijke ontwikkeling. Ook draagt ze bij tot een goede algemene gezondheid, stimuleert ze het zelfvertrouwen en brengt ze waarden bij die essentieel zijn voor het samenleven”, aldus Bernard Clerfayt.

Aanbod in minder goed bedeelde wijken versterken

Daarom lanceerde de minister afgelopen maart een nieuwe projectoproep voor de Brusselse gemeenten om het aanbod van sportinfrastructuur te vergroten, met één belangrijk selectiecriterium: de investering moet plaatsvinden in een van de wijken die minder goed bedeeld zijn op het gebied van sportinfrastructuur.

17 projecten voor gemeentelijke sportinfrastructuur geselecteerd

Bouwen, renoveren, uitbreiden, verbouwen of grond aankopen; de gemeenten dienden 18 projecten in, waarvan er 17 werden geselecteerd. Het gaat onder meer om de bouw van een gloednieuw sportcentrum in Peterbos, de aanleg van een nieuwe sportzone op de Onthaalsquare in Evere, de aankoop van grond voor de bouw van een omnisporthal in Schaarbeek en de bouw van een gymnastiekzaal in Neder-Over-Heembeek.

Het Brussels Gewest heeft een totaalbudget van 21.302.375 euro vrijgemaakt om de projecten te subsidiëren tot een maximum van 70%.