Sterilisatie en identificatie van katten

Actualiteit
Versterkte regelgeving voor de sterilisatie van katten

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn drie maatregelen genomen om de regelgeving voor de sterilisatie en de identificatie van katten te versterken: alle katten moeten geïdentificeerd worden; de asielen moeten de katten laten steriliseren vooraleer ze aan hun baasjes worden teruggegeven en weeskittens zullen vanaf 8 weken geadopteerd kunnen worden.

Bernard Clerfayt, de minister van Dierenwelzijn, heeft het initiatief voor deze nieuwe maatregelen genomen: “[…] Voortaan zal er geen onderscheid meer zijn voor de dieren die geboren werden vóór 1 november 2017, omdat alle katten op het grondgebied geïdentificeerd zullen moeten worden. Aangezien sterilisatie veralgemeend werd in 2018, leek het trouwens vreemd om niet-gesteriliseerde katten aan hun baasje te kunnen teruggeven. De asielen beschikken heden over een maatregel waardoor de wet onmiddellijk kan worden toegepast zonder dat ze het moeten melden bij de inspectiediensten.”

Ellendig leven vermijden

Het is een feit dat katten zich zeer snel voortplanten, wat leidt tot talrijke gevallen van verwaarlozing, zwerfgedrag en euthanasie als gevolg van plaatsgebrek in de asielen. Om de dieren een ellendig leven te besparen, heeft het Brussels Gewest de sterilisatieverplichting voor katten veralgemeend en de identificatieplicht ingevoerd voor katten die geboren werden na 1 november 2017.

Er is nochtans financiële steun

Om de eigenaars te helpen, kennen bijna alle gemeenten “sterilisatiecheques” toe aan hun inwoners. Het Brussels Gewest promoot en versterkt dit initiatief, dankzij een subsidie waardoor het gemeentelijke budget aanzienlijk verhoogd wordt. We moeten evenwel vaststellen dat deze initiatieven niet volstaan, aangezien slechts 18% van de katten die in een asiel terechtkomen, gesteriliseerd zijn.

De maatregen in detail

De volgende drie maatregelen, die van kracht worden op 1 maart 2023, zullen het aantal gesteriliseerde huiskatten aanzienlijk moeten doen toenemen:

  1. Alle katten die in een asiel verbleven hebben, zullen verplicht gesteriliseerd worden vooraleer zij aan hun eigenaar worden teruggegeven.
  2. Alle katten die in het Brussels Gewest wonen, zullen geïdentificeerd moeten worden (met inbegrip van de katten geboren vóór 1 november 2017). Voor de katten geboren vóór 1 november 2017 die niet onder deze verplichting vielen, krijgt het baasje uitstel: zij moeten vóór 1 juni 2023 geïdentificeerd zijn.
  3. De asielen zullen weeskittens die minstens 8 weken oud zijn, kunnen laten adopteren (tegenover 13 weken vroeger). Het gaat om kittens waarvan de moeder overleden is of die van haar gescheiden moeten worden om welzijnsredenen (agressiviteit, verstoting of andere).