19 Brusselse projecten in de strijd tegen discriminatie bij aanwerving

Actualiteit
Strijd tegen discriminatie bij aanwerving: nieuwe banen moeten alle Brusselaars ten goede komen.

Als aanvulling op de acties van de Brusselse openbare diensten lanceerde de Regering dit jaar in februari een projectoproep ter ondersteuning van initiatieven ter bestrijding van discriminatie bij aanwerving.

19 projecten werden door een jury van experts geselecteerd met het oog op de doelstellingen van het gewestelijke beleid op het gebied van bestrijding van discriminatie bij aanwerving en bevordering van diversiteit op de arbeidsmarkt.

713.000 euro om te strijden tegen discriminatie bij aanwerving

Er werden 52 aanvragen ingediend en 19 projecten werden geselecteerd door een jury van experts. Het doel is strijden tegen discriminatie bij aanwerving en de diversiteit op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevorderen.

Op basis van geslacht, fysieke kenmerken, huidskleur, religie of zelfs gezondheid worden sommige mensen de facto de toegang tot de arbeidsmarkt ontzegd. Deze discriminatie kan zich voordoen in verschillende stadia van het wervingsproces, met name tijdens een sollicitatiegesprek of bij de analyse van een cv.

 “Discriminatie bij aanwerving is een realiteit in het Brussels Gewest. In het licht van het economische herstel kunnen we onszelf een deel van de Brusselse talenten niet ontzeggen. Nieuwe banen moeten alle Brusselaars ten goede komen, ongeacht hun persoonlijke kenmerken”, merkt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, op.

De laureaten

De 19 projecten werden geselecteerd met het oog op de doelstellingen van het gewestelijke beleid op het gebied van bestrijding van discriminatie bij aanwerving en bevordering van diversiteit op de arbeidsmarkt.

 1. ATIS – Mamans solo Mamans Boulot. Het sociaal isolement van alleenstaande moeders doorbreken.
 2. RANDSTAD – BXL plays for diversity. Speeddates tussen ondernemingen en werkzoekenden met diverse achtergronden: oudere werknemers, geslacht en seksuele geaardheid.
 3. LEAD – Be My Coach! Coachingprogramma door jonge professionelen voor 50+’ers.
 4. WOMENPRENEUR – Génération W 2021. Programma met focus op gemarginaliseerde jonge vrouwen die geïntimideerd worden door overheidsinstellingen en ondernemingen en die op zoek zijn naar steun en een zeer precieze en individuele follow-up.
 5. RAS EL HANOUT – Pourquoi je n’ai pas porté plainte ? Webserie van korte videoclips op basis van getuigenissen van discriminatie.
 6. LES AMIS DU COLLECTIF – Brussels Diversity Employment Tour. Het project is gericht op mensen van buitenlandse afkomst en biedt hulp bij de persoonlijke ontwikkeling, de zoektocht naar stages en gerichte jobs.
 7. TYN – TYNcluding. Project dat tot doel heeft jongeren tussen 18 en 30 jaar uit de armste gebieden aan het werk te krijgen.
 8. UNIZO – Name & Frame. Oprichting van een website met goede informatie over de diversiteit op de Brusselse arbeidsmarkt.
 9. AKSENT – Versterken van softskills via e-learning. Het project betreft het aanbieden van 5 e-learning formules om de softskills van 50+’ers te versterken.
 10. INTERFACE 3 – 45+@work. Het project heeft tot doel 30 vrouwen boven de 45 ("senioren") met weinig of geen kwalificaties, van buitenlandse afkomst en sinds ten minste één jaar werkzoekend op de arbeidsmarkt, aan het werk te krijgen.
 11. KEEP DREAMING – YouBELong. Het project beoogt het bijeenbrengen van ten minste vijf bedrijven en 60 veelbelovende talenten van buitenlandse afkomst.
 12. VIA BRUSSELS – PEPA. Een loopbaantraject creëren voor het publiek dat voor het eerst een immigrant is.
 13. WYDE – Wyde 2021. Het initiatief bestaat in de organisatie van een oproep tot kandidaten/wedstrijd met als doel een zo groot mogelijk aantal deelnemers te verenigen om referentiële, inspirerende en federatieve profielen naar voren te brengen. 
 14. AUTONOMIA – Regarde mes compétences, pas ma différence. Het doel is om mensen met een handicap en bedrijven te informeren en bewust te maken van de competenties van mensen met een handicap.
 15. MATCH – Rainbow Pages. Het project beoogt de creatie van een online platform voor de profielen van freelancers, artiesten, vrije beroepen, zelfstandigen, bedrijven, enz. die LGBT+, vrouwen en non-binaire personen zijn en/of daarbij deel uitmaken van andere onder gepresenteerde groepen (o.b.v. huidskleur, beperking, religie,…).
 16. IEDA RELIEF – Promotion de l’emploi pour des ressortissants non-européens. Bijdragen tot de begeleiding van asielzoekers, erkende vluchtelingen of personen die subsidiaire bescherming genieten, personen die via gezinshereniging aankomen en economische migranten die werk zoeken in sectoren waar veel vraag is naar arbeidskrachten.
 17. MAISON DE JEUNES LA J – Dessinons un monde plus juste. Het project betreft de creatie van een stripverhaal over bewustmaking van discriminatie op het werk.
 18. CAMERA QUARTIER – Les petits reporters. Het project bestaat uit de creatie van een reeks video's die jongeren een stem geven om hun mening te geven over discriminatie op de arbeidsmarkt voor jongeren.
 19. TECHITY – FAIR. Rechtstreeks samenwerken met ondernemingen door hen een instrument te verschaffen om hun wervingsmethoden en -praktijken objectiever en eerlijker te maken. Het betreft hier een tool waarbij tal van discriminatiecriteria niet mee in rekening genomen worden bij aanwerving.