Tijdelijke opvang voor gezelschapsdieren van Oekraïense vluchtelingen

Actualiteit
Jonge vrouw met haar hond – Oekraïense vluchtelingen die moeilijk onderdak vinden met hun gezelschapsdier, kunnen een oplossing vinden voor tijdelijke huisvesting en de overeenkomst voor tijdelijke opvang gebruiken.

Oekraïense vluchtelingen die in ons land aankomen met gezelschapsdieren, vinden moeilijk huisvesting. De aanwezigheid van dieren kan hinderlijker lijken voor particulieren, en de opvangcentra kunnen moeilijk tegemoetkomen aan de bijkomende behoeften die dieren hebben. Door een tijdelijke oplossing voor hun huisdieren te bieden, kunnen zij dus gemakkelijker onderdak vinden.

Opvang door asielen en particulieren

De Brusselse asielen die het kunnen, proberen in te gaan op de verzoeken van de vluchtelingen. De Brusselaars kunnen de Oekraïense vluchtelingen ook zelf helpen door tijdelijk een gezelschapsdier op te vangen. Opgelet: hoewel de opvang tijdelijk is, vraagt het zorgen voor een dier tijd en aandacht, alsook aangepaste huisvesting.

Een overeenkomst om baasje en opvanggezin gerust te stellen

Er was een gebrek aan een geruststellend kader. Om die reden stelde Bernard Clerfayt, de minister van Dierenwelzijn, voor om een overeenkomst voor de tijdelijke opvang van gezelschapsdieren ter beschikking te stellen. Deze zal de Oekraïense vluchtelingen die in ons land aankomen met een dier, helpen om een oplossing te vinden. De overeenkomst wordt naar alle Brusselse asielen en alle gemeenten gestuurd. Het betreft een basisdocument dat kan worden aangepast en tweetalig is (Frans/Oekraïens en Nederlands/Oekraïens).