Brussel garandeert welzijn van dieren tijdens transport

Actualiteit
Foto van een paard klaar voor transport over de weg

Op voorstel van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, heeft de Regering in laatste lezing een besluit goedgekeurd waarin de voorwaarden voor het niet-commerciële vervoer van landbouwhuisdieren worden vastgelegd

 “Er waren geen precieze regels voor het niet-commerciële vervoer van landbouwhuisdieren en we hebben ‘wild’ vervoer van landbouwdieren kunnen waarnemen. Dit besluit stelt duidelijke regels vast die volkomen ongeschikt transport zullen ontmoedigen en de controles door de agenten zullen vergemakkelijken”, legt Bernard Clerfayt uit.

Alle landbouwhuisdieren

Koeien, paarden, varkens, maar ook kippen en konijnen. Elk jaar circuleren er duizenden dieren in het Brussels Gewest. En dat gebeurt niet altijd in de beste omstandigheden. In 2017 keurde de Brusselse Regering een besluit goed dat de regels voor het vervoer vastlegde. Alleen leverde het verschillende problemen op waardoor het niet kon worden toegepast en was het alleen gericht op bepaalde soorten landbouwhuisdieren.

De vorige wetgeving was namelijk niet gericht op konijnen, pluimvee of alle paardachtigen, waardoor sommigen aan het vastgestelde kader konden ontsnappen. Iedereen die zich met een landbouwhuisdier wil verplaatsen moet de in het besluit vastgelegde minimumnormen respecteren en in het bezit zijn van het naar behoren ingevulde "verplaatsingsdocument voor dierenwelzijn”. Een standaarddocument kan worden gedownload op de website van Leefmilieu Brussel.

De verplaatsingsdocumenten vereist door het FAVV kunnen het verplaatsingsdocument voor dierenwelzijn vervangen, op voorwaarde dat alle informatie die vereist is in het document van Leefmilieu Brussel op deze documenten staat. Dit betekent dus dat de particulier die bijvoorbeeld zijn paard vervoert, in het bezit moet zijn van het naar behoren ingevulde verplaatsingsdocument.

Voorwaarden voor vervoer

Om het welzijn van dieren tijdens hun transport te garanderen, heeft de Brusselse Regering daarom nieuwe voorwaarden aangenomen. Voortaan moet de vervoerder met name het ingevulde verplaatsingsdocument dierenwelzijn bij zich hebben en is vervoer verboden onder de 5°C en boven de 30°C. Tot slot moet het vervoermiddel:

  • de veiligheid van de dieren garanderen,
  • beschikken over passend strooisel, weerstaan aan schokken,
  • geventileerd worden,
  • een natuurlijke lichtinval toestaan.

Daarnaast mogen dieren niet aan horens, gewei, neusringen of met samengebonden poten worden vastgemaakt.

Bijzondere maatregelen voor bepaalde soorten

Voor sommige soorten werden specifieke voorwaarden gedefinieerd. Konijnen mogen aldus niet in een kartonnen doos worden vervoerd. En pluimvee moet worden vervoerd in een transportkist waarin het dier rechtop kan staan.

Deze nieuwe vervoersmodaliteiten gaan eind februari in.