Uitzonderlijke steun voor de gemeenten

Actualiteit
Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De minister van Plaatselijke Besturen, Bernard Clerfayt, verhoogt de indexering van de Algemene Dotatie aan de Gemeenten (ADG) tijdelijk van 2 tot 5,5% in 2022. Er werd een bedrag van 14 miljoen euro vrijgemaakt. Daarbij komt nog een enveloppe van 15 miljoen euro in 2023, wat het resultaat is van de begrotingsmaatregelen van de Brusselse Regering.

Begrotingskredieten van 24 miljoen euro

We moeten erop wijzen dat deze uitzonderlijke steun uitsluitend werd vrijgemaakt in het kader van de steun aan de gemeenten om de crisis het hoofd te bieden. Zo hebben zij bijvoorbeeld in hun begroting voor 2022 kredieten ten belope van 24 miljoen euro voorzien, en dit enkel voor hun energiegerelateerde uitgaven. Gezien de marktprijzen wordt verwacht dat dit bedrag ten minste zal verdubbelen voor het jaar 2023.

Sinds de stijging van de prijzen en de energiecrisis staan de gemeentelijke financiën zwaar onder druk. De plaatselijke besturen moeten de gevolgen van de crisis bestrijden en tegelijkertijd hun beleid blijven uitvoeren met bijna lege gemeentekassen.

Bedragen toegekend voor de boekjaren 2022 en 2023

“Wij zullen de gemeenten vanaf nu informeren over de bedragen die hun voor de twee boekjaren 2022 en 2023 zullen worden toegekend. Het is de bedoeling dat zij hun begrotingsramingen kunnen opstellen en zo zich zo goed mogelijk kunnen aanpassen aan de gevolgen van de crisis”, stelt Bernard Clerfayt.

Deze extra enveloppen zullen worden verdeeld onder de gemeenten op basis van hun aandeel in de Algemene Dotatie aan de Gemeenten.