Verhoogde steun voor uitzendkrachten uit culturele sector

Actualiteit
uitzendkrachten uit culturele

“De vooruitzichten op heropening zijn uitgesteld en het herstel komt, schoorvoetend, op gang. Brussel wacht niet af en verhoogt zelfs het bedrag van de steun voor uitzendkrachten door 5 miljoen euro vrij te maken”, verklaart Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk.

Dit zijn de nieuwe steunbedragen voor de uitzendkrachten uit de culturele sector:

  • 3.000 euro, indien de werknemer in de periode tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2021 inkomsten heeft genoten die maximaal 4.500 euro netto bedragen;
  • 2.250 euro, indien de werknemer in de periode tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2021 inkomsten heeft genoten die maximaal 6.000 euro netto bedragen;
  • 1.500 euro, indien de werknemer in de periode tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2021 inkomsten heeft genoten die maximaal 8.000 euro netto bedragen;

De premie moet online worden aangevraagd op de website van Actiris tussen 20 september en uiterlijk 17 oktober 2021. Het bedrag zal op 30 november 2021 worden gestort.

Deze derde ondersteuning concretiseert de wil van de Brusselse Regering

De derde toekenning van deze premies sluit aan op een beleid ter ondersteuning van de culturele sector. Dit vrijwillige beleid is erop gericht ons stadsgewest bij de aantrekkelijke Europese hoofdsteden te houden. Het is een strategische keuze voor het behoud van de werkgelegenheid in de culturele sector. Ook wordt gestreefd naar een domino-effect op de andere sectoren die voor tewerkstelling zorgen, zoals de horeca, de dienstensector, de luxehandel, etc.

Het Brussels Gewest neemt als eerste initiatief

In totaal wordt 7 miljoen euro vrijgemaakt om een noodlijdende sector en de uitzendkrachten uit de culturele sector te ondersteunen. Het Brussels Gewest was een van de eerste om zich in te zetten voor de ondersteuning van de cultuursector, zowel voor de werknemers als voor de structuren.

In juli jongstleden heeft het Brussels Gewest een premie van 1.500 tot 500 euro gelanceerd voor de uitzendkrachten uit de culturele sector. Als gevolg van de verlenging van de gezondheidscrisis heeft de Regering in oktober 2020 de toekenning van deze premie aan de uitzendkrachten uit de culturele sector opnieuw gelanceerd door deze bedragen te verhogen, aangezien deze varieerden van 2.000 tot 1.000 euro.