Hoe de premie Phoenix.brussels ook de bedrijven binnen de sociale economie ondersteunt

Ontdek in deze video hoe de premie Phoenix.brussels de vzw Happy Farm, een kinderboerderij in Neerpede, ondersteund heeft en nog steeds ondersteunt.

Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, heeft beslist de Phoenix-premie te verlengen tot en met 30 juni 2022 om de aanwerving van de Brusselse werkzoekenden die het slachtoffer werden van de crisis, te ondersteunen.

De premie Phoenix.brussels zorgt ervoor dat werkgevers die nieuw bij Actiris ingeschreven Brusselaars in dienst nemen, financiële steun genieten.

Nieuw: gewestelijke gids over elektronische handtekening voor Brusselse besturen

Sinds 2014 kunnen de Brusselse besturen elektronisch communiceren met de burgers. Om deze communicatie, met rechtsgevolgen, volledig veilig te laten verlopen, is de elektronische handtekening noodzakelijk.

Daarom heeft Easy.Brussels, het bestuur belast met de administratieve vereenvoudiging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, net een gewestelijke gids over de elektronische handtekening gepubliceerd. Deze gids vindt u hier.

De Brusselse besturen zullen er essentiële informatie in vinden over de wettelijkheid van de elektronische handtekening, de verschillende niveaus van handtekeningen en hun toepassingen. De gids geeft ook aanbevelingen, zodat de besturen het soort elektronische handtekening kunnen kiezen dat het beste bij hun behoeften past.

De beoogde doelstelling is uiteraard het aan de burger aanbieden van een geïntegreerde administratieve procedure online, zonder papieren documenten, en dat tot en met de verwerking van vergunningen en de communicatie van de beslissing of van het einddocument.

Maandagmiddag was minister Bernard Clerfayt te gast bij Fabrice Grosfilley op BX1 +

De minister drong aan op de economische voordelen van een globaal relanceplan voor heel Europa. "We beleven een nooit eerder geziene crisis en deze inspanning van heel Europa is een primeur. We zullen samen de economie weer op gang brengen, omdat we onderling afhankelijk zijn."

Met betrekking tot zijn bevoegdheden herinnerde Bernard Clerfayt eraan dat "opleiding de sleutel tot relance is voor werkzoekenden. We zullen het opleidingsaanbod versterken, met name om de digitale vaardigheden te optimaliseren en aan de verwachtingen van bedrijven te voldoen".

“We willen van de relance gebruik maken”, zei de minister van Werkgelegenheid, “om in overleg met de beroepssectoren, de vaardigheden te verbeteren en ervoor te zorgen dat mensen morgen beter in staat zijn om hun beroepstaken te kunnen volbrengen."

Hij ging ook in op "het belangrijke plan om de administratieve formaliteiten voor Brusselaars te vereenvoudigen. Vereenvoudiging betekent ook dat alle administratieve procedures online toegankelijk zijn, ook op smartphones."

“Europa zet ons er trouwens toe aan om één digitale toegangspoort in te voeren." Burgers weten tegenwoordig niet altijd welke instantie, in de gemeente of in het gewest, bevoegd is voor een bepaalde premie of document. Een centraal webportaal zal voor duidelijkheid zorgen.

De minister herhaalde zijn wens om nu vorderingen te maken inzake  administratieve vereenvoudiging. De 30 meest gebruikte formulieren werden geselecteerd en dekken nu al meer dan 50% van de activiteit. "We werken samen met de gemeenten door een budget van 60 miljoen te voorzien zodat ze zich integreren in de gewestelijke dynamiek."

Wat betreft de debatten rond het relanceplan herhaalde Bernard Clerfayt in dit interview dat hij wenst dat zijn voorstellen en opmerkingen binnen de regering besproken worden. Wat voor hem belangrijk is, is dat we efficiënt zijn en dat het team ervoor zorgt dat Brussel slaagt voor de Brusselaars, dat we samen de consensus opbouwen die van Brussel een winnaar maakt. Het is een volledig team dat wint!

Interview op 8 juni 2020 op LN 24

Minister Clerfayt heeft het hier over verschillende actuele onderwerpen: de manifestatie tegen racisme, de relancemaatregelen van de Brusselse Regering, de gerichte maatregelen voor bepaalde sectoren en de gevolgen van de crisis voor de werkgelegenheid in Brussel.

Brussels Hacks the crisis

De campagne voor burgerparticipatie “Brussels hacks the crisis” is gelanceerd! Het is een initiatief van minister Bernard Clerfayt in het kader van zijn bevoegdheden voor digitalisering.

We gebruiken allemaal apps op onze smartphone om oplossingen te vinden voor allerhande praktische problemen, en tijdens de lockdown hebben we nog intensiever gebruikgemaakt van apps.

En als we nu eens de ideeën van de Brusselaars zouden verzamelen om die vervolgens te laten ontwikkelen tot apps die nuttig voor hen zijn? Dan krijg je Brussels hacks the crisis. Het is vooral een goede manier om te reageren op de crisis, aangezien de Brusselaars hun stadsgewest en hun winkels weer op gang willen brengen en nog toegankelijker willen maken.

Met uw ideeën kan u hier terecht: https://participate.smartcity.brussels/nl-BE/

Nadien zullen studenten informatica gedurende een maand de apps ontwikkelen die gekozen werden en de beste score kregen.

U zal kunnen stemmen en kiezen!