Vierde editie “diervriendelijke gemeente” focust op sterilisatie katten

Actualiteit
Projecten “diervriendelijke gemeente”: de strijd tegen zwerfkatten in de stad

Het Brussels Gewest lanceert de vierde editie van het label “diervriendelijke gemeente”. Deze projectoproep voor de 19 Brusselse gemeenten beoogt de verbetering van het welzijn van de dieren in de stad. Dit jaar wil de Brusselse minister van Dierenwelzijn, Bernard Clerfayt, de gemeenten stimuleren om de sterilisatie en de identificatie van katten te bespoedigen.

Een subsidie die meer dan verdubbeld werd

Dieren maken integraal deel uit van het dagelijks leven van de Brusselaars. De uitdaging bestaat erin om iedereen de kans te geven in harmonie samen te leven. Om die reden, en gezien het succes ervan, lanceert het Brussels Gewest een vierde editie van de projectoproep “diervriendelijke gemeente”. Het doel van de oproep is de Brusselse gemeenten te ondersteunen bij de verwezenlijking van projecten ter verbetering van het dierenwelzijn. Als een gemeente het label verkrijgt, heeft ze recht op een subsidie van 11.000 euro tot 15.000 euro. Het budget is bijna met 57% toegenomen tegenover 2022.

Toekenningscriteria voor het label “diervriendelijke gemeente”

De deelnemende gemeenten moeten, om in aanmerking te komen, zoals tijdens de vorige edities, projecten voorstellen waarbij minstens 9 van de 14 criteria in acht worden genomen. De gemeenten krijgen bijvoorbeeld 1 punt wanneer ze binnen hun politiezone een contactpersoon voor dierenwelzijn hebben; 3 punten wanneer bepaalde plaatsen toegankelijk zijn voor huisdieren en 2 punten voor een nieuw criterium dat toegevoegd werd aan de lijst, namelijk de invoering van een respectvol duivenbeleid.

Katten steriliseren en identificeren

Dit jaar heeft de Brusselse minister van Dierenwelzijn beslist om de nadruk te leggen op het steriliseren en identificeren van katten.

“Voor de editie van 2023 wil ik de aandacht van de gemeenten vestigen op het probleem van de verspreiding van katten. Hoewel sterilisatie verplicht is, telden we in 2022 immers 34.340 gesteriliseerde katten, terwijl geschat wordt dat er in het Brussels Gewest ongeveer 100.000 katten zijn. De Brusselse asielen krijgen bijgevolg elk jaar te maken met een overbevolking aan katten en raken zeer snel verzadigd”, stelt Bernard Clerfayt.

De gemeenten hebben tot en met 20 maart 2023 de tijd om te reageren op de projectoproep. De plechtigheid waarop het Gouden Label 2022 zal worden uitgereikt, vindt eind maart plaats.