Brussels Gewest lanceert nieuwe projectoproep om het welzijn van dieren in de stad te verbeteren

Actualiteit
Welzijn van dieren in de stad verbeteren

De Brusselse minister van Dierenwelzijn, Bernard Clerfayt, schrijft een projectoproep voor de 19 gemeenten uit. De gemeenten zullen een subsidie tot 7.000 euro kunnen genieten om projecten te financieren die het welzijn van dieren in de stad verbeteren.

De Brusselaars kennen steeds meer belang toe aan het welzijn van hun dieren, die ze overigens beschouwen als een lid van de familie. Samenwerken met de gemeenten – de eerste contactpunten van de bevolking – is dus van fundamenteel belang om het welzijn van de dieren in de stad te verbeteren.

De samenwerking tussen alle actoren is onontbeerlijk om in harmonie met onze dieren te kunnen samenleven. Om die reden moedig ik de 19 gemeenten aan om deze kans te grijpen om het welzijn van de Brusselse dieren te verbeteren en om concrete acties op te zetten. Door deze projectoproep voort te zetten en de criteria te laten evolueren, zetten we de gemeenten aan om zich voortdurend in te spannen”, besluit Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn.

Het label “Diervriendelijke gemeente”

Om de 19 Brusselse gemeenten te ondersteunen in de verwezenlijking van hun initiatieven, lanceert het Brussels Gewest een nieuwe editie van de projectoproep “Label diervriendelijke gemeente”, zodat zij een subsidie van maximaal 7.000 euro kunnen genieten (waarvan maximaal 4.000 euro per uit te voeren criterium) en hun initiatieven voor het dierenwelzijn in de schijnwerpers kunnen plaatsen.

De gemeenten moeten aan minstens 7 van de 12 criteria voldoen:

 1. Het aanwerven van of het toekennen van opdrachten aan een gemeenteambtenaar die toeziet op de naleving van de wetgeving  inzake dierenwelzijn
 2. Een contactpersoon voor dierenwelzijn binnen de politiezone
 3. Het aanleggen of voorzien van een vrije hondenzone
 4. Een diervriendelijk beleid voor zwerfkatten
 5. De toekenning van een premie om huiskatten te steriliseren
 6. Opvang 24/7 van dieren die rondzwerven, gevonden worden of achtergelaten werden
 7. Voorlichting en sensibilisering van de burgers
 8. De toegang van huisdieren tot bepaalde plaatsen
 9. Het verbod op vuurwerk
 10. De organisatie van evenementen rond dierenwelzijn
 11. De toepassing van de wet op de Gemeentelijke Administratieve Sancties bij het niet naleven van het verbod op het gebruik van (knal)vuurwerk
 12.  De ontwikkeling van inhoud met betrekking tot dierenwelzijn op de website van de gemeente

Het Gouden Label 2021

De gemeenten zullen ook kunnen dingen naar het Gouden Label 2021. Dat is een beloning die in 2022 uitgereikt zal worden aan de Brusselse gemeente die blijk gegeven heeft van bijzondere welwillendheid tegenover dieren en zo veel mogelijk criteria nageleefd heeft. Het Gouden Label 2020 zal op 30 maart worden uitgereikt in de gebouwen van Leefmilieu Brussel.