Nieuw wetboek voor dierenwelzijn: geef ons uw stem!

Actualiteit
geef ons uw stem!

Voor het welzijn van dieren en hun bescherming bestaat een wet die dateert uit … 1986. Sindsdien is de wetenschappelijke kennis geëvolueerd en zijn de bezorgdheden van de burgers toegenomen. Een nieuw wetboek voor dierenwelzijn is dan ook noodzakelijk.

“Dierenwelzijn is een gevoelig onderwerp dat vaak tot reacties leidt binnen de samenleving die steeds meer aandacht heeft voor de noden van dieren”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn.

Een wetboek voor dierenwelzijn: met de Brusselaars!

Om het advies van de burgers in te winnen, lanceert het Brussels Gewest de campagne “Geef ons uw stem!”. Zij zal hoofdzakelijk online plaatsvinden op de website www.geefonsuwstem.brussels. Niet vertrouwd met documenten online? U vindt de papieren formulieren en urnen ook in uw gemeente. U kan deelnemen tot eind september 2021.

Vervolgens zullen de vragenlijsten bestudeerd en geanalyseerd worden. Het is de bedoeling om dit nieuwe wetboek in eerste lezing goed te keuren tijdens het tweede semester van 2022.

“Deze fase waarin de bevolking geraadpleegd wordt, maar ook de sectoren die verband houden met het dierenwelzijn, moet het mogelijk maken om een evenwichtig Brussels Wetboek voor Dierenwelzijn te doen ontstaan. Temeer omdat dit wetboek de grootste hervorming op het vlak van dierenwelzijn zal zijn. Het is de bedoeling dat het de bescherming en het welzijn van dieren verzekert, door rekening te houden met hun fysiologische en ethologische noden”, besluit Bernard Clerfayt.

Waarover precies willen we uw mening?

Over alle aspecten van het dierenwelzijn: uw perceptie van het dierenwelzijn, het verhandelen van dieren, dierproeven en sancties tegen personen die dieren mishandelen.

In het deel “ideeënbus ” zal u verwachtingen en suggesties kunnen achterlaten. Uw deelname vormt een unieke kans om een stem te geven aan hen die er geen hebben.

Oude wetgeving vanonder het stof gehaald

Het beleid in verband met dierenwelzijn, dat in het kader van de zesde staatshervorming overgedragen werd aan de gewesten, wordt geregeld door een wet uit 1986.

“Het is tijd om de wet van 1986 vanonder het stof te halen. 35 jaar na de goedkeuring ervan is een herziening van deze wetgeving meer dan noodzakelijk. Deze werkzaamheden zullen vandaag worden aangevat, maar ik wil dat niet alleen doen. Ik wil de burgers erbij betrekken, hen raadplegen, hen vragen stellen en naar hen luisteren, omdat participatie de basis van de democratie is”, aldus de Brusselse minister.

Talrijke en gevarieerde gezelschapsdieren

Of ze Max, Simba, Pacha, Bella of Lola heten, en of het gaat om honden, katten of nieuwe gezelschapsdieren (NGD), steeds meer Brusselaars hebben een gezelschapsdier. Het spreekt voor zich dat katten en honden bovenaan de lijst staan, met respectievelijk 88.180 en 27.606 geregistreerde dieren in de databanken DogID en CatID, maar ook konijnen, hamsters, slangen en spinnen worden steeds populairder bij de Brusselaars.