Wie zorgt voor de dieren van gehospitaliseerde personen? - Een standaardovereenkomst voor tijdelijke opvang

Actualiteit
Covid-19: wie zorgt voor de dieren van gehospitaliseerde personen?

Op de sociale media ontstaan solidaire initiatieven voor de opvang van dieren van alleenstaande personen die in het ziekenhuis werden opgenomen.

Om zowel de eigenaar van het dier als de persoon die het dier zal opvangen, te beschermen, wordt een standaardovereenkomst voor tijdelijke opvang (pdf) ter beschikking gesteld. Daarin worden de identiteit van het dier, zijn gedrag in verschillende situaties en de verbintenissen van beide partijen uitvoerig beschreven.

“Dankzij deze overeenkomst zullen we de opvang van dieren kunnen omkaderen in ieders voordeel: dat van de eigenaar, het opvangbaasje en het dier. Het doet me plezier te zien dat de Brusselaars hun hulp aanbieden aan alleenstaande personen en hun dieren willen beschermen”, vertrouwt de minister van Dierenwelzijn, Bernard Clerfayt, ons toe.

Meestal neemt een familielid de zorg voor het dier op zich, maar in het geval van alleenstaande personen kunnen de dieren opgevangen worden door dierenpensions en asielen. Deze structuren vrezen echter dat ze te maken zullen krijgen met een grote toevloed aan dieren door de crisis als gevolg van het coronavirus. Dergelijke initiatieven zijn bijgevolg erg nuttig in deze bijzondere periode.

Bepaalde burgerinitiatieven richten zich eveneens tot dakloze personen die op zoek zijn naar een tijdelijke opvangplaats voor hun dieren.

FOTO: Cesar Augusto Ramirez VallejoPixabay