6.000 werkzoekenden opgeleid in 2022 dankzij vrijstelling van beschikbaarheid

Actualiteit
Zich vormen dankzij de vrijstelling van beschikbaarheid

Alle Brusselse werkzoekenden moeten, eenmaal ze ingeschreven zijn bij Actiris, aantonen dat ze op zoek zijn naar een job. Iedereen… behalve diegenen die een vrijstelling van beschikbaarheid genieten. Dat systeem geeft hen de mogelijkheid om een opleiding te volgen, een stage te doen of opnieuw te gaan studeren, terwijl ze hun werkloosheidsuitkering behouden. In 2022 hebben 5.902 werkzoekenden dankzij de vrijstelling van beschikbaarheid een opleiding kunnen volgen.

De uitdaging van de vaardigheden aangaan

“Het doel van de vrijstellingen van beschikbaarheid bestaat erin de Brusselaars aan te moedigen zich te vormen. Opleiding is de koninklijke weg naar werk. Door hun competentieniveau te verhogen, vergroten werkzoekenden hun kans om een job te vinden, aanzienlijk”, preciseert Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk.

Het is een onmiskenbaar feit: opleiding heeft rechtstreeks impact op tewerkstelling. Door een opleiding te volgen, verhoogt de werkzoekende zijn kansen om een job te vinden met 30%, zo blijkt uit een studie van Bruxelles Formation.

Het betreft de sectoren die moeite hebben om mensen aan te werven

In 2022 werden 7.309 vrijstellingen toegekend, wat ertoe leidde dat 5.902 werkzoekenden een opleiding konden volgen. 22% van de vrijstellingen werd toegekend voor opleidingen voor beroepen waarin wordt aangeworven.

Andere vaststellingen: vrouwen (57%) hebben meer gebruikgemaakt van deze vrijstellingen dan mannen (43%). Tot slot behoren de begunstigden hoofdzakelijk tot de categorie van de zeer langdurig werklozen (62%), zijnde 24 maanden en langer.

“Deze resultaten tonen het belang van deze maatregel goed aan. Het heeft geen zin om een werkzoekende in de gaten te houden en te controleren in verband met zijn zoektocht naar werk, als hij niet beschikt over de nodige competenties om zich op de arbeidsmarkt in te schakelen. We moeten zijn motivatie om een job te vinden op basis van het opleidingstraject waarvoor hij zich inschrijft, daarentegen wel kunnen evalueren. Opleiding blijft de hefboom die gehanteerd moet worden, om een job te vinden”, besluit Bernard Clerfayt.