805.000 aanvragen op IRISbox in 2023

Actualiteit
Logo van IRISbox, het elektronische loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

IRISbox heeft in 2023 805.000 aanvragen van Brusselse burgers of ondernemingen geregistreerd, wat een stijging van 12% betekent tegenover het jaar voordien. Het ging om 576.075 gebruikers van IRISbox, van wie 17.265 ondernemingen.

De meest gevraagde documenten

Vandaag zijn 340 procedures online toegankelijk via IRISbox. Het meest aangevraagde document blijft het attest van gezinssamenstelling, maar dat wordt gevolgd door twee procedures die recent aan het platform werden toegevoegd, namelijk het uittreksel uit het strafregister en de Renolution-premie.

Om het leven van de Brusselaars te blijven vereenvoudigen, wordt het platform elk jaar uitgebreid met nieuwe mogelijkheden. Zo zal het in 2024 mogelijk zijn om huurovereenkomsten te registeren of mandaten aan te geven. Om deze handelingen online uit te voeren, gebruikte 50% van de personen een computer om zich in te loggen, 49% een smartphone en 1% een tablet.

Kortere termijnen voor uw administratieve handelingen

IRISbox is het onlineplatform van het Brussels Gewest dat 24/7 gewestelijke en plaatselijke diensten aanbiedt. Het zorgt ervoor dat het minder druk is bij de Brusselse administratieve diensten, maar ook dat de termijnen van de procedures en van de aflevering van documenten ingekort worden.

“De Brusselaars gebruiken IRISbox steeds meer, wat een goede zaak is. IRISbox strookt perfect met Digitaal Brussel en zorgt ervoor dat de administratie moderner, eenvoudiger, efficiënter en toegankelijker wordt”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering en Administratieve Vereenvoudiging.