Actiris publiceert lijst met 108 beroepen waarin wordt aangeworven

Actualiteit
Actiris, het gewestelijke agentschap voor arbeidsbemiddeling, begeleidt de Brusselse werkzoekenden naar de beroepen waarin wordt gerekruteerd.

Sommige beroepen doen hun intrede op de lijst met beroepen waarin wordt aangeworven: financieel analist, hotelreceptionist en gezinshulp. Andere beroepen verdwijnen dan weer van de lijst, zoals kredietadviseurs, landmeters, zaakvoerders van kleinhandelszaken en vastgoedmakelaars. Tot de beroepen die steeds opnieuw op de lijst verschijnen, behoren het onderwijzend personeel, het zorgpersoneel, de beroepen uit de digitale sector en de bouwberoepen.

Balans van professionele competenties

“Het Brussels Gewest telt 25.739 vacatures, waarvan talrijke beroepen waarin wordt aangeworven. Om de werkgevers de kans te geven mensen aan te werven, moeten de werkzoekenden beter opgeleid en begeleid worden. Daarom zal, vanaf de maand september, voor alle werkzoekenden een balans van professionele, taalkundige en digitale competenties worden opgemaakt. En op basis daarvan zal een actie- en opleidingsplan worden opgesteld. Dat zal ervoor zorgen dat ze beter hun weg vinden op de arbeidsmarkt, en met name naar de beroepen die een gigantische behoefte aan arbeidskrachten hebben”, verklaart Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk.

Opleiding volgen voor beroepen waarin wordt aangeworven

Actiris publiceert de lijst met bepaalde studies en opleidingen die verband houden met deze beroepen. Deze volgen verhoogt de kansen om een job te vinden.

In bepaalde gevallen beschikt Actiris over de mogelijkheid om een vrijstelling van beschikbaarheid toe te kennen aan werkzoekenden die een opleiding/stage volgen of studeren, terwijl ze hun werkloosheidsuitkering blijven ontvangen. De vrijstelling geeft de werkzoekenden de mogelijkheid om hun kansen op integratie op de arbeidsmarkt te verhogen, bij voorkeur voor een beroep waarin mensen worden aangeworven.

(Bron: persbericht van Actiris van 28 juni 2023)

Nuttige links