Bernard Clerfayt: “Er is totaal geen behoefte aan een fusie van de politiezones”

Actualiteit
Policiers bruxellois en vélo | La police en Région de Bruxelles-Capitale est organisée en 6 zones

 

Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, heeft vandaag in de Commissie Binnenlandse Zaken een antwoord gegeven op de vragen van Brusselse parlementsleden over de politiezones. De minister maakte van de gelegenheid gebruik om eraan te herinneren dat de werking van de Brusselse politie in zes zones goedkoper is dan in andere grote steden en dat de politie er efficiënter is aangezien de criminaliteit er afneemt.

 “Brussel is, tegen een lagere kostprijs, een van de veiligste steden van België. En het is merkwaardig dat ze op het beklaagdenbankje wordt geroepen wegens onveiligheid. Het is niet nodig om de politiezones samen te voegen. Integendeel, met de politiezones kan veldwerk worden verricht in overeenstemming met de behoeften van de buurt. Daarom is ons Brussels politiekorps efficiënter”, besluit de Brusselse minister.

 “In Brussel zijn de gemiddelde kosten lager dan in Vlaanderen en in Wallonië. Het is daarom onjuist te stellen dat de gedecentraliseerde organisatie van de Brusselse politie bijkomende kosten met zich brengt", legt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, uit.

Net als alle andere grootsteden heeft Brussel zijn aandeel strafbare feiten en misdrijven. Sommige politici, voornamelijk Vlamingen, zien de fusie van politiezones als dé oplossing om een einde te stellen aan de onveiligheid, maar een onderzoek van de Universiteit Gent toont aan dat deze fusie geen toegevoegde waarde zou opleveren.

Is deze werking met zes politiezones wel efficiënt? De burgers hebben immers hoge verwachtingen als het om de goede werking van de politiediensten gaat. Iedereen wil betere resultaten tegen de laagste kosten. Volgens een studie van de Universiteit Gent heeft Brussel een misdaadcijfer dat gelijk is aan of lager is dan dat van de andere grote Belgische steden. De grote Belgische steden kennen een gemiddeld misdaadcijfer van 130 gevallen per 1000 inwoners. In vergelijking met dit gemiddelde is het in het Brussels Gewest iets beter gesteld met 118 strafbare feiten per 1000 inwoners.