Brussels Gewest maakt einde aan kakofonie van adressen

Actualiteit
Brussels Gewest maakt einde aan kakofonie van adressen

Op voordracht van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering en Administratieve Vereenvoudiging, heeft de Commissie Economische Zaken van het Brussels Parlement groen licht gegeven voor een ontwerp van ordonnantie die orde moet scheppen in de adressen van de Brusselaars. Zij kreeg de naam “Best Address”.

Het gaat om een project van lange adem dat woensdag bij de Commissie Economische Zaken van het Brussels Parlement is beland. Het project, dat de naam “Best Address” kreeg, is immers het eindresultaat van jarenlange werkzaamheden binnen de verschillende machtsniveaus. De bedoeling: de verwijzing naar de adressen in heel België eenvormig maken.

"De besturen zijn al tientallen jaren bezig met het opstellen van een duidelijke en volledige lijst van alle adressen in België. De lijst zal niet alleen het werk van de openbare diensten vergemakkelijken, maar er ook voor zorgen dat de huisjesmelkers blijvend aangepakt zullen kunnen worden, een plaag die het Brussels Gewest reeds lang teistert. Door elk huishouden te koppelen aan één uniek adres en busnummer, zullen de inspectiediensten beter uitgerust zijn om woningen te controleren", stelt Bernard Clerfayt, Brussels minister.

Deze werkzaamheden zullen het mogelijk maken om een volledige en betrouwbare lijst op te stellen van alle adressen op het Belgische grondgebied om een authentieke bron samen te stellen en ernaar te kunnen verwijzen.

Concreet zal deze lijst levens redden wanneer de hulpdiensten zich naar een adres moeten begeven zonder het risico te lopen zich te vergissen. Deze lijst zal er ook voor zorgen dat er aanzienlijk minder brieven moeten worden teruggezonden, met name bij het versturen van de oproepingsbrieven voor de verkiezingen. Ten slotte zullen de gegevens onderling in verbinding kunnen staan, waardoor onder meer vermeden zal kunnen worden dat een bedrijf zijn maatschappelijke zetel op een niet-bestaand adres vestigt.

In het Brussels Gewest vormt de Brussels UrbiS-databank, beheerd en gratis online ter beschikking gesteld door het CIBG (Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest), een referentiepunt voor zowel de besturen als de academische actoren of eender welke instelling die om gecertificeerde informatie vraagt. De databank zal echter nog moeten worden aangevuld met de busnummers en door de gemeenten moeten worden geüpdatet om het project te bestendigen dankzij Urbis Address, de door het CIBG ontwikkelde tool.

"Best Address" zal, nadat de Commissie Economische Zaken groen licht heeft gegeven, de komende weken in de plenaire vergadering ter stemming aan het Parlement worden voorgelegd.