Competentiebalans en opleidingstraject voor werkzoekenden

Actualiteit
Competentiebalans en opleidingstraject voor werkzoekenden

Om de begeleiding van werkzoekenden door Actiris te versterken, heeft de Brusselse Regering besloten een beoordeling van de professionele, taalkundige en digitale vaardigheden in te voeren voor alle werkzoekenden. Doel: nagaan of de vaardigheden van de Brusselaars aangepast zijn aan de behoeften van de arbeidsmarkt.

De competentiebalans zal gepaard gaan met een traject naar werk via bedrijfsstages en/of opleidingen. Werkzoekenden die langer dan een jaar ingeschreven zijn, jongeren en vrouwen krijgen voorrang.

Een nakende inwerkingtreding

Beide maatregelen, de competentiebalans en het traject naar werk, treden in werking op 1 september 2023. Het ontwerp van ordonnantie van de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding, Bernard Clerfayt, zal op 14 juni worden voorgelegd aan de Commissie Economische Zaken van het Parlement en op 30 juni aan de plenaire vergadering.

Een in overleg met de werkzoekende opgesteld traject

“Opleiding is essentieel om dichter bij de arbeidsmarkt te komen. Er is evenwel geen sprake van het opleggen van de opleidingsrichting. Het is aan de werkzoekende om zijn of haar weg naar de arbeidsmarkt te kiezen, want het is niet de bedoeling dat iemand gedwongen wordt een loopbaan te overwegen in een sector die hem of haar niet interesseert. Dit zou noch de gedwongen werkzoekende, noch de werkgevers ten goede komen. Het zou niets anders zijn dan een verspilling van overheidsgeld”, voegt de DéFI-minister eraan toe.

Het kwalificatieniveau verhogen

"De Brusselse arbeidsmarkt is een veeleisende markt waar een hoog kwalificatieniveau wordt gevraagd", herinnert Bernard Clerfayt ons eraan. In deze context moet het kwalificatieniveau van werkzoekenden dringend worden verhoogd. En daarvoor zijn opleidingen of bedrijfsstages onontbeerlijk.