Gewest houdt grote schoonmaak in aanbod websites

Actualiteit
Vereenvoudiging van de gewestelijke websites

Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering, zet in op een rationalisering van de websites van de gewestelijke overheden. De websites, die van oudsher gericht zijn op de instellingen, worden omgevormd tot websites die zich richten op de burgers. Het doel is om het aantal gewestelijke websites terug te brengen van meer dan 200 naar 13 portaalsites! De eerste portaalsite is nu toegankelijk: www.be.brussels.

Meer dank 1000 links werden bijgewerkt

Om de situatie te veranderen, lanceerde Bernard Clerfayt een groot project om de 200 websites te hergroeperen in 13 thematische portaalsites waaronder Vervoer en Mobiliteit, Werkgelegenheid, Huisvesting en “Over het Gewest”. “be.brussels” bevat 13 gewestelijke websites. Alle inhoud werd herzien en meer dan 1000 links werden bijgewerkt om de betrouwbaarheid van de informatie te garanderen.  

“Gebruikers hoeven niet langer verschillende websites af te struinen om een antwoord op hun vragen te krijgen. Hier stellen we de gebruiker centraal en niet de belangen van de administraties. Deze digitale visie zal niet alleen het imago van Brussel verbeteren, maar ook efficiënter maken en moderniseren. Door het aantal websites te rationaliseren, kunnen we bovendien onze impact op het milieu verminderen en besparingen realiseren”, besluit de DéFI-minister.

Complexiteit die de efficiëntie en transparantie van de dienstverlening aan burgers ondermijnt

Terwijl overheidsdiensten en politieke besluitvormers hard te lijden hebben onder de institutionele complexiteit van ons gewest, zouden burgers zoveel mogelijk gespaard moeten blijven. En toch zijn er nu veel meer websites dan administraties. Leefmilieu Brussel bijvoorbeeld heeft 23 verschillende websites. In deze context kan het vinden van informatie een onmogelijke opgave lijken.

Uw mooiste foto van Brussel op de nieuwe portaalsite?

Ter gelegenheid van de lancering schrijft het Gewest een wedstrijd uit. Wilt u dat uw foto op de homepage van be.brussels verschijnt? Stuur uw mooiste foto van Brussel vóór 9 november 2023 naar rws.communication@paradigm.brussels.