Hervatting alternerende opleidingen voor essentiële sectoren

Actualiteit
Hervatting alternerende opleidingen voor essentiële sectoren

Door de gezondheidscrisis krijgen verschillende sectoren te maken met een grote behoefte aan arbeidskrachten. Om de actieve teams te ontlasten, zullen sommige alternerende opleidingen voor de essentiële sectoren vanaf maandag 27 april heropgestart kunnen worden, op voorwaarde dat de veiligheidsmaatregelen worden nageleefd.

Shopmanager, bakker, slager, begrafenisondernemer, enz. In totaal gaat het om 12 alternerende opleidingen en 150 stagiaires ouder dan 18 jaar.

Bedrijven zullen de sanitaire veiligheidsmaatregelen die de Nationale Veiligheidsraad oplegt, strikt moeten naleven.

“Deze beslissing wordt genomen met de striktste inachtneming van de veiligheidsmaatregelen. Als een werkgever ze niet kan toepassen, hervat de stagiair zijn stage niet. Gezondheid boven alles! " besluit Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Beroepsopleiding.