Hervorming educatief verlof

Actualiteit
Hervorming van het educatief verlof om het toegankelijker te maken voor meer werknemers

Het betaald educatief verlof is een mechanisme waarmee werknemers een opleiding kunnen volgen met behoud van loon. De kosten van de opleiding worden door de overheid aan de onderneming terugbetaald.

Weg te werken valkuilen

De huidige regeling, die in het kader van de zesde staatshervorming aan de gewesten werd overgedragen, werkt goed, maar kent een aantal valkuilen.

We stellen vast dat met name vrouwen zijn ondervertegenwoordigd (38%), dat mensen met een handicap niet altijd een geschikte opleidingsomgeving hebben en dat deeltijdse werknemers uitgesloten worden van de regeling.

Bovendien beschikken de ondernemingen in het kader van betaald educatief verlof momenteel niet over een begrotingsplafond. Twee – weliswaar belangrijke – bedrijven verbruiken bijvoorbeeld alleen al meer dan 30% van de 14,5 miljoen euro die aan betaald educatief verlof wordt besteed.

Te lage participatiegraad bijscholing

In België volgt niet meer dan 44% van de werknemers bijscholing. Voor laagopgeleiden ligt dat percentage nog lager, namelijk een schamele 24%. Ter vergelijking: in Duitsland bedraagt dat percentage 64%.

Dit percentage van 44% verhogen is echter essentieel met het oog op de veranderingen op de arbeidsmarkt en maakt deel uit van levenslang leren.

“Bijscholing van werknemers is goed voor iedereen! Bedrijven hebben werknemers met de nieuwste vaardigheden nodig; de arbeidsmarkt moet competente werknemers kunnen aanbieden en burgers moeten goed worden opgeleid om in het leven te slagen. We moeten alle hefbomen inzetten die werknemers in staat stellen zich te scholen en te heroriënteren naargelang hun loopbaan!”, aldus Bernard Clerfayt.

Recht op opleiding garanderen

Daarom heeft Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding, besloten het systeem te wijzigen. Op zijn voorstel geeft de Regering in eerste lezing ingestemd met de hervorming van de regeling voor het betaald educatief verlof. Het doel is het recht op opleiding voor alle werknemers te garanderen.

Hoe kan de toegang tot educatief verlof worden verbeterd?

Het wordt voortaan mogelijk om opleidingen op afstand en op de werkplek te volgen. Dankzij deze nieuwe maatregelen krijgen vrouwen (alleenstaande moeders) en mensen met een handicap gemakkelijker toegang tot de opleiding die zij willen volgen. Betaald educatief verlof wordt uitgebreid tot deeltijdse werknemers. Ook hier zullen vrouwen, aangezien zij hoofdzakelijk deeltijds werken, gemakkelijker toegang krijgen tot permanente vorming.

Ten slotte wordt een plafond van 700.000 euro per onderneming ingevoerd om bepaalde onverwachte effecten te vermijden.

“Levenslang leren is van vitaal belang. In de eerste plaats voor persoonlijke ontwikkeling, maar ook om vooruitgang te boeken in het beroep, om zich bij te scholen en om zich aan te passen aan zowel digitale als milieugebonden veranderingen. Het is ook van vitaal belang voor de arbeidsmarkt. Als werknemers over de juiste vaardigheden beschikken, blijven ze gegarandeerd aantrekkelijk en krijgen ze nieuwe carrièremogelijkheden. Dat is wat ik als minister van Werk en Beroepsopleiding bepleit: inzetten op opleiding!”, besluit Bernard Clerfayt.