Knelpuntberoepen: Gewest en sociale partners engageren zich

Actualiteit
De logistieke sector is een van de 5 prioritaire sectoren in de bestrijding van knelpuntberoepen

Vijf sectoren worden bijzonder getroffen door het tekort aan geschoolde werknemers: de horeca, digitale technologie, transport en logistiek, de bouw en de technologische industrie. Deze sectoren kwamen bijeen met de openbare diensten voor arbeidsbemiddeling en opleiding en de sociale partners. Samen hebben ze 34 acties geïdentificeerd die moeten worden uitgevoerd om openstaande betrekkingen te bestrijden. Deze acties zijn onderverdeeld in 4 krachtlijnen:

  • Begeleiden: het imago van de beroepen verbeteren
  • Stimuleren: opleiding volgen en opleiding geven financieel aantrekkelijk maken
  • Opleiden: de opleidingscapaciteit vergroten
  • Samenbrengen: programma's ontwikkelen om werkzoekenden dichter bij de bedrijfswereld te brengen

3 miljoen ter bestrijding van knelpuntberoepen

Dankzij een budget van 3 miljoen euro zullen 2.000 werkzoekenden worden gescreend met het oog op een opleiding of een job. 450 werkzoekenden zullen worden opgeleid in een van de knelpuntberoepen, met een minimale doelstelling van 80% tewerkstelling. 300 studenten zullen worden opgeleid met behulp van moderne faciliteiten. En 1.000 jongeren zullen deelnemen aan een activiteit waarbij ze een beroep leren kennen.

108 betrokken beroepen in Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het Brussels Gewest zijn er 108 beroepen die aanwerven, en bijna 25.000 vacatures. Dit is geen nieuw fenomeen en ook niet specifiek voor Brussel.

Voor sommige functies kan het tekort worden verklaard door het salaris of de arbeidsvoorwaarden (46 van de 108 beroepen).

Werkzoekenden en ondernemingen samenbrengen

De competentiebalans die vanaf september wordt ingevoerd, moet het gemakkelijker maken om de opleidingsbehoeften van werkzoekenden op te sporen en hen dus beter te begeleiden, ook naar knelpuntberoepen. In Brussel hebben we niet alle sleutels in handen, maar ik ben ervan overtuigd dat we door samen te werken met de sectoren erin zullen slagen om meer Brusselaars aan het werk te krijgen. Een opleiding op maat van de onderneming betekent immers een gegarandeerde tewerkstelling,” besluit Bernard Clerfayt.