“Moet een dier al dan niet bedwelmd worden bij een rituele slachting?”

Actualiteit
Bernard Clerfayt is te gast bij Matin Première op 14 oktober 2021 – Onderwerp van de dag: bedwelming voor het slachten

Bernard Clerfayt was donderdag 14 oktober te gast bij Matin Première. Het nieuws van de dag: "Moet een dier al dan niet verdoofd worden vooraleer het ritueel geslacht wordt?“ - “Is dit in strijd met de godsdienstvrijheid? - Het Grondwettelijk Hof oordeelt van niet.”

(We publiceren hieronder een bijna volledige transcriptie van het interview over het slachten met voorafgaande bedwelming.)

Voor de minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt: “[…] Iedereen weet dat er wetenschappelijke waarheid bestaat over het feit dat dieren lijden tijdens het slachten. […] De Raad voor Dierenwelzijn zei vier of vijf jaar geleden al dat er dierenleed is. Het duurt enkele tientallen seconden, zo niet enkele minuten voordat het dier sterft. Er bestaan tegenwoordig technieken die het lijden van dieren tijdens het slachten verminderen. Deze technieken zijn wettelijk opgelegd in Vlaanderen en Wallonië.

De vraag rees ook in het Brussels Gewest omdat sommigen naar de godsdienstvrijheid verwezen om te zeggen dat deze techniek niet opgelegd mag worden. Ik ben zeer voorzichtig met deze kwestie, vanwege mijn politieke geschiedenis, ben ik zeer alert op wat de gemeenschappen zeggen. Als burgemeester van Schaarbeek weet ik heel goed dat deze kwestie gevoelig ligt. Het was daarom noodzakelijk om te wachten om de juridische waarheid te kennen, namelijk of deze voorafgaande bedwelming al dan niet de godsdienstvrijheid aantastte. Zoals u al zei, hebben het Europees Hof van Justitie, enerzijds, in december, en het Grondwettelijk Hof van België anderzijds, door een recent arrest in september, bevestigd dat als we de Belgische grondwet die de religieuze vrijheden beschermt respecteert, dit een zeer marginale aanval op de religieuze vrijheden is, maar die is proportioneel en legitiem. Het constitutionele kader stelt ons in staat om vandaag te zeggen dat dit een goede manier is om dierenleed te verminderen. "

Zo eenvoudig is het evenwel niet, merkt Thomas Gadisseux op. De twee partners, PS en Ecolo, hebben tot nu toe de voortgang van dit debat geblokkeerd. Waarom zou er dit keer een politieke verandering komen?

Bernard Clerfayt - “Omdat twee jaar geleden, tijdens de besprekingen voor het meerderheidsakkoord, onzekerheid bestond over de vraag of deze wens om dierenwelzijn te beschermen al dan niet een inbreuk was op de godsdienstvrijheid, dat was de vraag. "

Verschanst u zich achter een juridisch debat om de communautaire kwestie niet onder ogen te hoeven zien?

Bernard Clerfayt - “Er waren juridische beroepen geformuleerd tegen de Waalse tekst en de Vlaamse tekst. We moesten wachten op de juridische waarheid en nu zeggen de hoogste Europese en Belgische autoriteiten, in juridische termen, wat de Belgische grondwet toestaat. Zij zijn degenen die de religieuze vrijheden beschermen. "

Uw twee partners PS en Ecolo zijn van mening dat hierover tijdens de onderhandelingen geen overeenstemming is bereikt. Dus er zal vrijheid van stemming zijn en geen partijdiscipline? […]

Bernard Clefayt - "De meerderheidspartners hebben mij de taak toevertrouwd om het dierenwelzijn in het Brussels Gewest te beheren. Tot nu toe heeft niemand kritiek op de manier waarop ik deze taak uitvoer: we proberen het dierenwelzijn in het Brussels Gewest te verbeteren. De Vlamingen en Walen hebben stappen gezet om het dierenwelzijn op hun grondgebied te verbeteren. […] Als minister van Dierenwelzijn kan ik niet anders dan deze kwestie bij de regering op tafel te leggen, begrijpt u. "

De PS en Ecolo hebben in Wallonië voor deze tekst gestemd. Denkt u dat ze ervoor zullen stemmen in Brussel?

Bernard Clefayt – “U zal hen de vraag stellen: hebben ze een coherent standpunt in de verschillende gebieden waar ze politiek actief zijn? […] Ik als minister van Dierenwelzijn kan niet zeggen dat er geen dierenleed is bij het slachten. Ik moet deze stap voorwaarts voorstellen en het lijkt mij vanuit juridisch oogpunt legitiem en evenredig. Wie op Belgisch grondgebied woont en onderworpen is aan de grondwet, kan niet zeggen dat dit een ernstige schending van de godsdienstvrijheid is. Ik denk dat dit debat – een maatschappelijk debat –  ook in het Brussels Gewest moet worden geopend.

Het debat is geopend, dus het zal in het parlement aankomen. We weten dat ook het Vlaams Belang dit debat steunt. Bent u bereid om eventueel met een extreemrechtse partij een meerderheid te vormen om deze tekst erdoor te krijgen?

“Waarom denkt u dat ik deze tekst bij de meerderheid, de regering, neerleg? Het is goed om daar vooral aan te werken, en dat is ook mijn bedoeling.”

PS en Ecolo zijn van mening dat dit geen meerderheidsdiscussie is omdat er op dit punt geen meerderheidsakkoord is.

"Laat me het punt op de regeringstafel brengen, dat we het in de regering bespreken. Laat ons even de tijd nemen; de standpunten komen in het begin misschien niet spontaan overeen, maar deze maatschappelijke kwestie is vandaag belangrijk. Als we naar opiniepeilingen luisteren, is het duidelijk dat iedereen het dierenleed wil verminderen.

U bent tevens minister van Werk in het Brussels Gewest. […] De slachthuizen van Anderlecht zorgen ook voor 200 directe en 200 indirecte banen. Laten we even horen wat Paul Thielemans, woordvoerder van Abattoir, ervan vindt.

Paul Thielemans - “We zijn gewoon bang, omdat deze activiteit gewoon naar Frankrijk of zelfs naar Polen zal verhuizen. En dan gaan we hypocriet zijn, onze ogen sluiten, vlees importeren met een halal-label, wetende dat het in een ander Europees land wordt geslacht. "

Er is ook een commercieel belang, herkent u dat?

Bernard Clerfayt - "Ik ben me terdege bewust van deze kwestie, daarom wil ik in de regering ook praten over het economische aspect. […] Maar moeten we in naam van de werkgelegenheid dierenleed aanvaarden? De minister van Dierenwelzijn kan hier geen “ja” op zeggen. Dierenwelzijn is een acute kwestie, burgers en vele verenigingen herinneren ons er steeds weer aan. Ze begrijpen niet waarom in het Brussels Gewest dierenleed zou worden getolereerd terwijl dat niet het geval is in Vlaanderen, Wallonië, Zweden, Denemarken, Oostenrijk, IJsland en in veel andere landen van de wereld.

Het is een complex debat, net als het debat rond de sluier bij de MIVB, dat ook de meerderheid in Brussel heeft beziggehouden. Is er een veronderstelde wens om het debat te leiden, taboes te doorbreken […]?

Bernard Clerfayt - “Het regeerakkoord heeft op dit punt geen vooruitgang geboekt omdat er rechtsonzekerheid was. Sommigen beweerden dat het een aanval was op de religieuze vrijheden. Deze kwestie werd niet beslecht. Zou u willen dat ik vandaag mijn ogen sluit voor de kwestie van dierenleed? Ik ben minister van Dierenwelzijn! Alle experts vertellen het ons, alle dierenartsen zeggen het. Dit is een wetenschappelijke waarheid [het lijden tijdens het slachten zonder bedwelming], die vandaag de dag door niemand kan worden betwist. […]