Nieuwe Gemeentewet: eerste stap in de herziening van de werking van de gemeenten

Vue panoramique de Bruxelles

De Brusselse regering moderniseert de teksten die gelden voor de plaatselijke besturen. Een Brussels wetboek voor plaatselijke besturen is trouwens voorzien om alle wetteksten die betrekking hebben op de plaatselijke besturen te verduidelijken. Eerste stap: de Nieuwe Gemeentewet vernieuwen en aanpassen. De wijzigingen komen er op vraag van de gemeenten zelf.

 “De wijzigingen aangebracht aan de Nieuwe Gemeentewet zullen een noodzakelijke facelift mogelijk maken waarop ongetwijfeld meer ingrijpende operaties zullen volgen: de volledige decumul, de vermindering van het aantal schepenen, de opwaardering van het statuut van burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters, alsook dat van de gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden. Een optimale uitvoering van deze beleidswerven vraagt tijd en vereist dat in talrijke stappen te werk wordt gegaan”, besluit Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen.

Inhoudelijke wijzigingen werden aangebracht om het gemeentelijke beheer te vergemakkelijken: de bijstandsregeling van een mandataris met een handicap wordt verbeterd, een artikel voert voor het college van burgemeester en schepenen de mogelijkheid in om te vergaderen door middel van videoconferentie, en de gemeenten zullen de elektronische handtekening mogen gebruiken.

De Nieuwe Gemeentewet vormt de basistekst van het gemeenterecht. Het is deze wet die het merendeel van de regels vaststelt die van toepassing zijn in de 19 Brusselse gemeenten, maar ook hun werking met het Brussels Gewest. Het is de institutionele architectuur van de gemeenten.