Eerste ontmoetingen rond digitale technologie

Actualiteit
Mevrouw Anna Piperal en de heer Gilles Babinet, gastsprekers van de eerste editie van de Ontmoetingen rond digitale technologie

Op 7 oktober stelde de minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bernard Clerfayt in de Solvay bibliotheek de eerste editie voor van “Ontmoetingen rond digitale technologie – Welke digitale oplossingen zijn er voor een wereld die opnieuw moet worden uitgevonden?".

Om de gevolgen van de Covid-19-pandemie te bestrijden en vandaag de essentiële oplossingen te bieden als reactie op de crisis, zijn digitale technologieën essentieel. De minister van Digitalisering Bernard Clerfayt wil ter gelegenheid van de Ontmoetingen rond digitale technologie een dynamiek van dialogen en uitwisselingen aanwakkeren. De uitdagingen en oplossingen van digitale technologie identificeren en tegelijkertijd ruimte maken voor een transparanter, coherenter en meer geïntegreerde IT-governance in het Brussels Gewest, dat is de ambitie van de Ontmoetingen rond digitale technologie.

De Ontmoetingen rond digitale technologie zullen de basis produceren voor de  opbouw van de nieuwe governance van digitale technologieën en IT die in het Brussels Gewest wordt geïmplementeerd.

“Digitale revolutie moet onderwerp van dialoog zijn”

De minister verwelkomde de directeuren-generaal van de tien gewestelijke instellingen met het grootste IT-budget. Hij was ook dankbaar voor de betrokkenheid van andere overheidsdiensten en de aanwezigheid van "externe" genodigden uit de academische wereld en de privésector.

Openheid is kenmerkend voor het proces dat de minister in gang heeft gezet om organisatorische grenzen te doorbreken en ontmoetingen te bevorderen. "Het eerste punt van waakzaamheid is om elitarisme te vermijden". Deze technologieën zijn inderdaad van toepassing in al onze nieuwe praktijken zoals telewerken, coworking, samenwerkingsprojecten. Ze transformeren onze werkrelaties en ook onze menselijke relaties. In deze voortdurende ontwikkelingen is het belangrijk om de breuken te identificeren en te verhelpen. Dit is de reden waarom "digitale revolutie een onderwerp van dialoog moet zijn”, verduidelijkte Bernard Clerfayt. Het delen van informatie en het wissen van grenzen in de horizontale uitwisseling van knowhow biedt inderdaad nieuwe perspectieven voor de organisatie van de governance.

Sprekers uitgenodigd op de eerste editie Ontmoetingen rond digitale technologie

Bernard Clerfayt verwelkomde en introduceerde de twee gastsprekers van deze eerste avond. Mevrouw Anna Piperal presenteerde het digitale transformatiebeleid van haar land, Estland. Ze is directrice van het e-Estonia Briefing Centre (Uitvoerend en innovatief centrum in Tallinn). Estland is kampioen op het vlak van e-government. Voor Anna Piperal rijmt digitalisering met transparantie, efficiëntie en besparingen. Als fervente ambassadrice van "100% digitaal" heeft ze onder meer haar schouders gezet onder de Estse blockchain in de EU en leiding gegeven aan het bouwproject VR-Estonia, een virtual reality-platform waarmee iedereen zich kan onderdompelen in de Estse digitale realiteit.

De heer Gilles Babinet was de tweede gastspreker. Hij is de oprichter van vele bedrijven op uiteenlopende gebieden als consulting, constructie, mobiele muziek, co-creatie (eYeka), besluitvormingstools. Hij is ook lid van het Institut Montaigne en  docent aan de Faculteit Politieke Wetenschappen in Parijs. Momenteel is hij medevoorzitter van de “Conseil National du Numérique” (Nationale Raad voor Digitalisering), een adviescommissie die werd opgericht bij decreet van de president van de Franse Republiek. Hij is al 10 jaar Digital Champion bij de Europese Commissie, waar hij Frankrijk vertegenwoordigt om de voordelen van een digitale samenleving voor iedereen te promoten.

De tien gewestelijke instellingen met het grootste IT-budget aanwezig op de Ontmoetingen rond digitale technologie:

Actiris, Leefmilieu Brussel, Brussel Fiscaliteit, Bruxelles Formation, Net Brussel, het CIBG, parking.brussels, de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) de Franse Gemeenschapscommissie (FGC) en de MIVB.