Sociale Top 2021

Actualiteit
Sociale Top 2021

De Sociale Top van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft plaatsgevonden op woensdag 24 februari. Minister Bernard Clerfayt was tevreden over de constructieve sfeer tijdens de gesprekken. Hierbij enkele belangrijke punten uit de tussenkomst van de minister.

Om de crisis aan te pakken, hebben we tools om te begeleiden en op te leiden

Hij bracht de middelen in herinnering die de Brusselse Regering vrijgemaakt heeft inzake begeleidende maatregelen voor de werkzoekenden en opleiding. Deze middelen werden operationeel gemaakt dankzij de bijdrage van de sociale partners.

Het Gewest kan het hoofd bieden aan de gevolgen van deze crisis. De instrumenten zijn voorhanden en de sociale partners zijn erbij betrokken.

Een beleid ten gunste van de Brusselse werkzoekenden

We moeten ons economische beleid zo oriënteren dat onze inspanningen van vandaag ten goede komen aan de Brusselse werkzoekenden. De deelnemers brachten in herinnering dat voor alle Brusselaars die geen toegang tot werk hebben, het risico op armoede ontstaat. Daarom moeten we ons blijven toespitsen op het aandeel van de Brusselaars dat toegang heeft tot de arbeidsmarkt in verhouding tot de massa banen die op het gewestelijke grondgebied gecreëerd wordt. In dit opzicht stellen we een tekort vast.

Op de korte en langere termijn is dit punt van fundamenteel belang voor de relance van het Gewest. Onze werkzoekenden krijgen verhoudingsgewijs immers nog te weinig van de jobs die in het Brussels Gewest gecreëerd worden.

Oproep tot overlegde bijdrage van sociale partners

De minister van Werk en Beroepsopleiding herhaalde ook hoezeer hij het met de sociale partners gerealiseerde werk waardeert. Zij dragen bij aan alle gewestelijke instrumenten van het beleid inzake tewerkstelling en opleiding: Actiris, Bruxelles Formation, de Polen Opleiding-Werk. Deze Polen worden in alle sectoren opgericht, zoals ze vastgesteld werden in de gewestelijke beleidsverklaring.

Bernard Clerfayt verklaarde open te staan voor alle opmerkingen en suggesties die geformuleerd werden in het kader van deze Sociale Top, en vooral voor de toekomst, voor de aanwending van de middelen die werden toegekend om onze instrumenten voor begeleiding en opleiding te versterken.

Wat zeker niet mag ontbreken: talen en digitale technologie

Tot slot legde de minister de nadruk op de versterking van de basiscompetenties van de minst gekwalificeerde Brusselaars. In alle beroepen is het beheersen van de eerste taal, en nog beter, het leren van een tweede taal, onontbeerlijk. En hetzelfde geldt voor de digitale vaardigheden. Zij worden de sleutel voor de toegang tot werk, zelfs voor laaggeschoolde jobs.