Week van de digitale soberheid

Actualiteit
Cette année, la semaine du numérique est consacrée à la sobriété numérique

Wat kunnen we doen om onze ecologische voetafdruk als gevolg van onze digitale activiteiten te verbeteren? Tijdens de Digitale Week, die nog tot en met 23 oktober duurt, wordt dit jaar de nadruk gelegd op digitale soberheid.

95% van de Brusselaars gebruikt het internet dagelijks. De geconnecteerde toestellen en sociale netwerken maken intussen integraal deel uit van ons dagelijks leven.

Een steeds nuttiger gebruik

Reeds verschillende jaren worden de burgers tijdens de Digitale Week ontvankelijk gemaakt voor het belang van het digitale, en meer specifiek voor de digitale vaardigheden, via workshops in heel Franstalig België.

In 2019 deed 49% van de Brusselaars aankopen online en 43% vulde online een administratief document in. Op 10 jaar tijd stellen we een stijging van meer dan 60% online-aankopen vast. Het aandeel administratieve handelingen, dat in 2010 nog stagneerde, is op tien jaar tijd verdubbeld.

Evolutie over 10 jaar van de verhouding (%) van de individuen die online aankopen hebben gedaan en online administratieve handelingen hebben verricht

We verwachten dat deze tendens nog duidelijker zichtbaar zal zijn voor het jaar 2020, omdat de gezondheidscrisis ertoe geleid heeft dat nieuwe gebruikers onlineplatforms hebben gevonden om aankopen online te doen, alsook om een beroep te doen op diensten en administratieve handelingen te verrichten.

Een wenselijke toename, maar…

De digitale technologie biedt onbetwistbare voordelen: een vermindering van het aantal verplaatsingen, de optimalisering van productieprocessen, de bouw en een betere organisatie van de diensten. De toepassingen bevorderen de korte keten en brengen producenten en consumenten dichter bij mekaar. Deze evolutie in onze manier van consumeren maakt een vermindering van de broeikasgassen mogelijk.

Toch moeten we waakzaam blijven. Zoals elke activiteit hebben digitale handelingen eveneens een impact op het milieu. Volgens de denktank “The Shift Project” is het energieverbruik als gevolg van de digitale evolutie de voorbije 5 jaar elk jaar ongeveer 9% gestegen. Eind 2018 bedroeg het verbruik 3,7% van de uitstoot van broeikasgassen.

Week van digitale soberheid om tools beter te gebruiken

Dit jaar houdt het thema van de week verband met de bezorgdheid van de burgers om beter te consumeren. De titel van de editie 2020 luidt “Naar een ecologischere klik”.

Tussen 12 en 23 oktober zullen in het Brussels Gewest maar liefst 40 activiteiten plaatsvinden op het hele grondgebied. Op het programma staan codeerworkshops, kennismaking met een Openbare Computerruimte, programmeren, conferenties, maar ook tips om het internet op een andere manier te gebruiken.

“Een video bekijken terwijl we met de metro reizen, een restaurant of winkel zoeken via een zoekmachine, foto’s delen,… We doen het allemaal, maar niet altijd op de juiste manier. Met enkele eenvoudige reflexen kunnen we ons digitale verbruik aanzienlijk verminderen, tot wel 350 kg CO2 per jaar en per persoon! Vandaag kunnen we niet meer zonder digitale technologie. En hoewel steeds meer mensen in Brussel het internet gebruiken, moet ervoor worden gezorgd dat de kloof tussen de digital natives en de anderen niet groter wordt. Daarom lanceer ik binnenkort een belangrijk plan voor het verwerven van digitale competenties”, besluit Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering.

Enkele tips voor meer digitale soberheid:

  • Voorrang geven aan het herstellen of updaten van apparaten in plaats van toestellen aan te kopen
  • Een minder energieverslindende webbrowser gebruiken, zoals OperaMini of Firefox
  • Precieze zoekopdrachten met verschillende trefwoorden formuleren
  • Kiezen voor het downloaden van video’s en muziek
  • Zware bestanden, net als video’s, lokaal opslaan
  • Data sorteren en klasseren; dubbele of overbodige data verwijderen
  • In e-mails zo veel mogelijk “reply to all” beperken
  • E-mails lichter maken door het gebruik van gecomprimeerde bestanden

Wat u ook interessant zou kunnen vinden