«Er is dringend opleiding voor de digitale technologieën nodig»

Actualiteit
Bernard Clerfayt heeft de vestiging voor de opleidingen in de digitale technologieën van Bruxelles Formation bij BeCentral officieel bekrachtigd.

De minister van Digitalisering, Bernard Clerfayt, heeft woensdag 16 september de vestiging voor de opleidingen in de digitale technologieën van Bruxelles Formation bij BeCentral officieel bekrachtigd.

Voor de Brusselse werkzoekenden en ondernemers is deze nieuwe vestiging een troef voor de efficiëntie van de opleiding in de digitale technologieën, voor alle competentieniveaus.

Steeds beter doen om alle Brusselaars de mogelijkheid te geven een job te vinden

Meer Brusselse werkzoekenden opleiden in digitale technologieën is een doelstelling die met spoed behaald moet worden. De crisis die we kennen, heeft de digitalisering immers versneld binnen de bedrijven, in alle activiteitensectoren.

Bijgevolg was het van essentieel belang dat de overheidsdienst voor opleiding zich meer tot de ondernemingen, en met name degene die actief zijn in de digitale sector, richt. De organisatie van opleidingen in de digitale technologieën van Bruxelles Formation bij BeCentral komt tegemoet aan deze doelstelling. BeCentral verenigt een vijftigtal privé-organisaties (start-ups en scholen) en leidt dagelijks ongeveer 500 personen op. Het was dan ook vanzelfsprekend dat Bruxelles Formation er zijn centrum voor online-opleiding en voor digitale inclusie vestigde om er partnerschappen met private ondernemingen te creëren!

“Ja, er is dringend opleiding nodig. En ja, er is dringend opleiding in de digitale technologieën nodig.”

Bernard Clerfayt verklaart zich nader en schetst de omvang van het fenomeen: “Vandaag is het digitale overal en dwingt het ons om ons aan te passen en nieuwe competenties te verwerven. Dat geldt des te meer voor de werkzoekenden.”

We horen telkens opnieuw dat de digitalisering onze economie ingrijpend zal veranderen. Deze vaststelling zet iedereen onder druk. In de eerste plaats de economische actoren, maar ook de werknemers en de toekomstige werknemers.

Op de Belgische arbeidsmarkt zal de digitalisering gevolgen hebben voor 4,5 miljoen werknemers die hun competenties zullen moeten verbeteren, van wie 656.000 in Brussel.

Veel Brusselse werkzoekenden hebben echter geen basis voor deze bijscholing en blijven in de zogenaamde “digitale kloof” zitten. Tot slot herhalen we nog even dat “elke opleiding een bijkomende pijl is op de boog van de werkzoekenden”.