Op weg naar de administratie van de toekomst met “Digitaal Brussel”

Actualiteit
Bruxelles numérique, pour des services publics inclusifs et accessibles.

Het voorontwerp van gezamenlijk decreet en ordonnantie "Digitaal Brussel" werd goedgekeurd door de Brusselse Regering. Het doel van dit grote project is om een kader te scheppen voor de digitale ontwikkeling binnen de Brusselse overheidsdiensten. Wat is de bedoeling? Brusselaars die dat wensen in staat stellen om hun administratieve procedures online af te handelen en de toegang tot openbare diensten voor iedereen te garanderen.

Een kader scheppen voor de groei van de digitale technologie ten voordele van de Brusselaars

“Digitaal Brussel" is de eerste Belgische wet die de groei van digitale technologie regelt en ervoor zorgt dat overheidsdiensten inclusiever en toegankelijker worden.

 “Ik vind dat de Brusselaars in 2023 gebruik moeten kunnen maken van een administratie die 24/7 online toegankelijk is. Met Digitaal Brussel wil ik het leven van de burgers vergemakkelijken", zegt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering.

Uit de laatste cijfers van de Barometer Digitale Inclusie van de Koning Boudewijnstichting blijkt dat de Brusselaars de grootste digitale gebruikers zijn. De voordelen zijn talrijk: tijdwinst, snelle verwerking, veiligheid, minder verplaatsingen, … En vooral: 24/7 toegang tot overheidsdiensten.

Nieuwe rechten voor de gebruikers

Om de digitale ontwikkeling van de Brusselse overheidsinstellingen zo goed mogelijk te begeleiden, voorziet de ordonnantie in de creatie van nieuwe rechten voor de burgers:

    • het recht van alle gebruikers op universele toegang tot online administratieve procedures;
    • het recht van alle gebruikers op begeleiding van overheidsdiensten bij de online uitvoering van hun administratieve procedures;
    • het recht op interactie met een overheidsambtenaar om hun administratieve procedures af te handelen;
    • het recht voor mensen met een handicap op online beschikbare administratieve procedures die gebruik maken van technologieën die ze toegankelijker maken.

Een inclusieve transitie

Niet iedereen is gelijk als het op digitale technologie aankomt. Daarom hanteert “Digitaal Brussel” twee basisprincipes: inclusie en toegankelijkheid.

“Er is geen sprake van het afschaffen van de fysieke loketten. Deze digitalisering moet op een intelligente manier gebeuren; vandaar de invoering van een gereglementeerde strategie van begeleiding. We wilden alle partijen erbij betrekken en daarom was onze tekst het onderwerp van een zeer uitgebreid raadplegingsproces waardoor ons project kon evolueren," legt Bernard Clerfayt uit.

De ordonnantie bepaalt dat wie dat wenst, het recht heeft om contact te vragen met een ambtenaar van de overheidsdienst, op zijn minst ter plaatse en/of via contact per telefoon of per post.

“Digitaal Brussel”, resultaat van een uitgebreide raadpleging

Unia, Brupartners, Brulocalis, de Brusselse Raad voor Personen met een handicap, enz. Er vond een uitgebreide raadpleging plaats over de tekst "Digitaal Brussel". In totaal werden elf organisaties geraadpleegd en de meeste van hun aanbevelingen werden opgenomen in de ontwerptekst om zo goed mogelijk in te spelen op alle adviezen.

Termijn van 5 jaar

In de praktijk zullen overheidsinstellingen alle nieuwe administratieve procedures online beschikbaar moeten maken. Ze krijgen 5 jaar de tijd om bestaande procedures aan te passen.

Het ontwerp van gezamenlijk decreet en ordonnantie ligt momenteel bij de Raad van State, die 30 dagen de tijd heeft om advies uit te brengen.