Brussel is Brussel dankzij cultuur. Wij willen dat zij zich opnieuw kan ontplooien!

Actualiteit
Brussel is Brussel dankzij cultuur. Wij willen dat zij zich opnieuw kan ontplooien!

Dat is de verbintenis van de Brusselse Regering: de uitzonderlijke subsidie van 2.000 euro voor de culturele organisaties heeft vorm gekregen voor de hele culturele sector. De Brusselse Regering heeft daarover op donderdag 4 juni een volmachtbesluit goedgekeurd.

“Cultuur is een essentieel onderdeel van een dynamische samenleving. Cultuur zorgt voor grote economische activiteit en talrijke jobs. De actoren uit de culturele sector in de ruime zin mogen niet vergeten worden in de steunmaatregelen. Het Gewest staat klaar, naast het federale niveau en de gemeenschappen, om de structuren die geen enkele vorm van ondersteuning gekregen hebben, te helpen. Deze premie van 2.000 euro geeft dus wat ademruimte aan de Brusselse culturele en creatieve sector. We zullen ook de professionals uit de sector die geen enkele steun gekregen hebben, ondersteunen”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk.

Dit zijn de voorwaarden die de Brusselse Regering goedkeurde voor de toekenning van de uitzonderlijke subsidie aan de culturele sector:

  • oprichting onder de vorm van een onderneming zonder winstoogmerk;
  • minstens één exploitatiezetel op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bezitten;
  • maximaal 5 voltijdse krachten tewerkstellen en inkomstenverlies hebben geleden;
  • vóór maart 2020 geen procedure tot faillissement of vereffening hebben opgestart;
  • geen steun van een ander machtsniveau hebben genoten;
  • een uitdrukkelijk verzoek aan Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) hebben geformuleerd.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zouden 952 culturele organisaties recht hebben op de eenmalige premie voor een bedrag van 1,9 miljoen euro.