Covid-19: verlenging van de maatregelen ter ondersteuning van de dienstenchequesector

Actualiteit
Verlenging van de maatregelen ter ondersteuning van de dienstenchequesector

Op voorstel van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, verlengt de Brusselse Regering de maatregelen ter ondersteuning van de sector van de dienstencheques: de aanvullende steun voor tijdelijke werkloosheid voor huishoudhulpen en de verhoogde gewestelijke tussenkomst voor daadwerkelijk gepresteerde uren. Tegelijkertijd besliste de Brusselse Regering om een specifieke opleiding te voorzien met het oog op het veilig opnieuw op gang brengen van de activiteiten.

De activiteiten komen erg traag op gang en talrijke

De Brusselse dienstenchequesector blijft hard te lijden hebben onder de coronaviruscrisis. De activiteiten komen erg traag op gang en talrijke huishoudhulpen komen niet aan hetzelfde aantal werkuren als vóór de crisis.

"Tot nog toe werd amper 30% van de activiteiten in de dienstenchequesector hervat. Veel gebruikers zien af van de diensten, om financiële redenen, vanwege het telewerken of uit angst voor besmetting. Dit zijn allemaal elementen die een verlenging van de steunmaatregelen rechtvaardigen", aldus Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk.

Twee steunmaatregelen voor de dienstenchequesector worden aldus verlengd tot en met 30 juni 2020. De eerste betreft de gewestelijke tussenkomst voor gepresteerde uren die werd verhoogd van 14,60 naar 16,60 euro. De tweede is bedoeld om de huishoudhulpen een toeslag van 2,50 euro bruto per uur werkloosheid te verzekeren, zodat ze een loon ontvangen dat in de buurt komt van wat ze aanvankelijk zouden verdienen.

15.264 huishoudhulpen extra steun gekregen voor tijdelijke werkloosheid

Tot dusver hebben 15.264 huishoudhulpen extra steun gekregen voor tijdelijke werkloosheid, hetzij 85% van de beoogde werknemers. Het Brussels Gewest betaalde ook een verhoging van 2 euro voor 65.779 gepresteerde uren.

“De zwaksten beschermen is de leidende gedachte achter de maatregelen voor crisisbeheer. En dit geldt met name voor de dienstenchequesector, waar het bruto basisloon zeer laag is en nauwelijks meer dan 1.200 euro bedraagt. In totaal maken we bijna 10.000.000 euro vrij om de sector, en vooral zijn werknemers, te blijven ondersteunen”, legt Bernard Clerfayt uit.

Tot slot heeft de Brusselse Regering ingestemd met de financiering van een opleiding om ervoor te zorgen dat de activiteiten, zowel voor de werknemers als voor de klanten, in veilige omstandigheden heropgestart kunnen worden. Het Gewest zal alle kosten van de opleiding ten laste nemen.