SmartMove: een slimme en vooral eerlijkere kilometerheffing

Actualiteit
SmartMove: een slimme en vooral eerlijkere kilometerheffing

Dankzij SmartMove wil het Brussels Gewest de huidige verkeersbelasting vervangen door een eerlijkere maatregel, namelijk de slimme kilometerheffing. De Brusselse Regering wil een tool invoeren die noodzakelijk is voor de verbetering van de levenskwaliteit in de stad. Deze autofiscaliteit berekend op basis van objectieve gegevens, die eerlijker is en dichter bij de gewoonten en de noden van eenieder staat, is een onmisbare hefboom om de stad te ontlasten en onze straten en wijken aangenamer en gezelliger te maken.

Eerste stap gezet, ruimte voor overleg

Er is echter geen sprake van om deze oplossing zomaar op te leggen. Het door de Regering voorgestelde model moet geleidelijk aan operationeel worden, in overleg met de sociale partners uit het bedrijfsleven en het actieve deel van de bevolking. Er moet uiteraard ook overlegd worden met het federale niveau en de andere gewesten van ons land. Het is de bedoeling SmartMove in 2022 op te starten.

SmartMove, een toekomstgericht model

Het model dat de Brusselse Regering op tafel heeft gelegd, is duidelijk gericht op de gebruikers. Brusselaars, pendelaars, bezoekers, ondernemers: iedereen heeft recht op een modern stadsgewest waarin we ons beter kunnen verplaatsen. Wat goed is voor Brussel, is goed voor ons land.

Om deze doelstellingen te bereiken, is het beoogde heffingsmodel gebaseerd op een aangepast en rationeel gebruik van de eigen wagen om zich in de stad te verplaatsen. Om de druk van het autoverkeer te verlagen, zal het aldus minder duur zijn om in de daluren, ‘s avonds of tijdens het weekend te rijden, en in de spits zal een kilometer meer kosten. De kosten per kilometer worden ook aangepast in functie van het vermogen van het voertuig. Dat noemt men de slimme kilometerheffing. Tal van Europese steden, zoals Stockholm, Londen en Milaan, keurden deze maatregel reeds goed.

SmartMove, een structurele oplossing als antwoord op alarmerende vaststellingen

Het tijdverlies per traject bedraagt vandaag gemiddeld 45 minuten, wat een meerwaardeverlies van meer dan een miljard euro is voor ons Gewest. De ergste gevolgen van deze situatie zijn echter van gezondheidsaard: de slechte luchtkwaliteit is vandaag verantwoordelijk voor ongeveer 1.000 vroegtijdige overlijdens per jaar.

Voor een nieuw mobiliteitsbeheer ten dienste van elkeen

SmartMove zal een rationeler beheer van de mobiliteit in het Brussels Gewest mogelijk maken. Een mobiele applicatie zal ervoor zorgen dat de kosten van de uitgevoerde verplaatsingen in real time gekend zijn. Op ieder ogenblik zal de gebruiker alternatieven voor de wagen voorgesteld krijgen om zijn bestemming te bereiken, de impact op de luchtkwaliteit kunnen berekenen, etc.

De gegevens die door deze technologie verzameld en geanonimiseerd worden, zullen leiden tot betere diensten voor de Brusselaars in het belang van de mobiliteit, de rechtstreeks betrokken bedrijven, het geheel van economische activiteiten en de veiligheid.

De gegevens in real time zullen worden gebruikt om het verkeer om te leiden bij incidenten en werken, om de beste locaties te bepalen voor Villo-stations of plaatsen voorbehouden voor wagens van Cambio bijvoorbeeld. Zij zullen het mogelijk maken om de impact van nieuwe, geplande verkeersvoorzieningen te simuleren en op die manier te anticiperen op beslissingen die niet gepast zouden zijn.

De navigatiesystemen, alsook de taxi- en leveringsdiensten, zullen eveneens voordeel halen uit het gebruik van deze gegevens door de voorspellingen over de files te verbeteren.

Voor Bernard Clerfayt, de minister van Digitalisering, “plaatsen deze technologische innovaties de mensen in het centrum van de moderne stedelijke mobiliteit. De mensen zullen de stad echt in hun zak hebben zitten. We zetten een bijkomende stap in de transformatie van Brussel in een smart city. Met SmartMove is Brussel wereldwijd een pionier”.

Voor de economie en voor werk

Er is, vandaag, met de crisis, geen sprake van een negatieve impact op de werkgelegenheid. Uit een in november uitgevoerde studie blijkt dat er op korte termijn bijna geen invloed is op de werkgelegenheid. In geen enkele stad waar een gelijkaardig systeem werd ingevoerd, zijn de ondernemingen uit de stad weggetrokken.

De huidige filedruk kost de bedrijven geld: deze beïnvloedt hun rendabiliteit en dus hun capaciteit om te investeren en aan te werven. Het was absoluut nodig om de mobiliteit in de stad een nieuw elan te geven en een einde te maken aan de verkeerschaos. “Wie zaken wil doen in de stad en zich zonder files kan verplaatsen, doet betere zaken”, besluit Bernard Clerfayt.