Bernard Clerfayt geeft sportinfrastructuur nieuwe impuls in 2022

Actualiteit
Foto van een atletiekbaan en een sportterrein – ter illustratie van sportinfrastructuur

De begroting voor 2022 voor de plaatselijke besturen wordt niet kleiner. Integendeel: de stijging bedraagt 18% voor de 19 Brusselse gemeenten: van 650 miljoen euro naar 767 miljoen euro in 2022. Dat is een budgettaire inspanning die in het bijzonder de sportinfrastructuur betreft.

Bijna 100 miljoen euro voor de gemeentelijke sportinfrastructuur

“De begroting voor de plaatselijke besturen bevat posten waarop bijna niet bespaard kan worden, aangezien zij dient om de werking van de 19 gemeenten te financieren. Gezien de context van de pandemie en de uitgaven die zij voor de plaatselijke besturen met zich heeft gebracht, was het van belang dat de solidariteit van het Gewest met zijn plaatselijke overheden werd versterkt", aldus Bernard Clerfayt.

De nieuwigheid in de begroting 2022 betreft evenwel vooral de middelen die worden uitgetrokken voor gemeentelijke sportinfrastructuur. “Sinds het begin van deze legislatuur maken de oppositiepartijen zich zorgen over de geringe bedragen die in het Brussels Gewest aan sport worden besteed. Deze begroting voor 2022 stelt ons in staat hen gerust te stellen, aangezien er bijna 100 miljoen euro voor wordt vrijgemaakt”, stelt de Brusselse minister. Een deel van dit bedrag, 2 miljoen euro, zal eveneens gebruikt worden om de oprichting van een “supragemeentelijke” beheersstructuur voor openbare zwembaden te ondersteunen, overeenkomstig de gewestelijke beleidsverklaring.

Een Gewest dat op zijn gemeenten steunt

“Het Brussels Gewest weet in welke mate zijn lokale niveau zijn werking en zijn toekomst kenmerkt en bepaalt. Daarom is de duurzame en billijke financiering van de gemeenten een fundamenteel gegeven voor het evenwicht tussen de gemeenten en het Gewest om de doelstelling van een betere dienstverlening aan de Brusselaars te verwezenlijken”, besluit Bernard Clerfayt.

Dit vindt u misschien ook interessant: