Premie van 2.000 euro voor Brusselse culturele en creatieve sector kan vanaf 25 juni worden aangevraagd

Création de bijoux, une activité artistique de renon en Région de Bruxelles-Capitale

De premie van 2.000 euro voor de Brusselse culturele en creatieve sector kan vanaf 25 juni aangevraagd worden op de website www.primecovid.brussels. De Brusselse Regering keurde de premie in juni goed om een aanzienlijk deel van de Brusselse economie die zwaar getroffen werd sinds het begin van de gezondheidscrisis, te ondersteunen.

In het Brussels Gewest dragen cultuur en creatieve activiteiten bij aan de internationale reputatie van Brussel. Zij nemen volledig deel aan het sociale en economische leven van het Gewest.

“De actoren uit de culturele sector in brede zin mogen niet vergeten worden bij de toekenning van steunmaatregelen. Het Gewest staat klaar, naast de federale overheid en de gemeenschappen, om de structuren die geen enkele vorm van steun hebben genoten, te helpen. Deze premie van 2.000 euro geeft dus wat ademruimte aan de Brusselse culturele en creatieve sector. We zullen eveneens de professionals uit de sector die geen enkele steun hebben gekregen, bijstaan”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk.

In het Brussels Gewest zouden 952 culturele en creatieve organisaties recht hebben op de premie voor een bedrag van 1,9 miljoen euro.

Hoe kunnen culturele instellingen deze premie bekomen?

De structuren uit de culturele en creatieve sector kunnen de premie aanvragen via www.primecovid.brussels. Ze hebben een bankattest van de rekening van de onderneming nodig, alsook een foto van de bankkaart gekoppeld aan de zichtrekening van de onderneming, een recto-versofoto van de identiteitskaart van de ondertekenaar van de aanvraag en een verklaring op erewoord dat aan de toekenningsvoorwaarden werd voldaan.