Gezinsbijslagen: onrechtvaardigheden rechtgezet

Stelsel van gezinsbijslagen gecorrigeerd ten gunste van de gezinnen met een kind met een handicap of jongeren van min 21 jaar.

“We hebben twee grote onrechtvaardigheden voor bepaalde Brusselse gezinnen rechtgezet. De eerste betreft het ontbreken van een toeslag voor kinderen met een handicap die in een instelling verblijven. De tweede betreft jongeren van wie de beroepsinschakelingstijd afgelopen is. Deze werkzoekenden die jonger dan 21 jaar zijn, hadden geen recht op inschakelingsuitkeringen of gezinsbijslagen”, verklaarde de Brusselse minister Bernard Clerfayt, die bevoegd is voor de Gezinsbijslagen.

De correcties worden van kracht vanaf 2021, met terugwerkende kracht op 1 januari 2020 voor de verhoogde toeslagen.

Dankzij deze correcties genieten gezinnen die kinderen ten laste hebben met een handicap die in een instelling verblijven, een verhoogde gezinsbijslag. Werkzoekenden die jonger dan 21 jaar zijn en van wie de beroepsinschakelingstijd afgelopen is, en dus geen uitkering meer ontvangen, zullen recht hebben op gezinsbijslagen.

Recente hervorming van de gezinsbijslagen

Ter herinnering: de hervorming van de gezinsbijslagen is in januari van dit jaar in werking getreden in het Brussels Gewest. Zij dient om het mechanisme dat van het federale niveau geërfd werd, aan te passen aan de socio-economische situatie van de Brusselse gezinnen. Voortaan ontvangt driekwart van de Brusselse gezinnen een hoger bedrag. En de anderen hebben niets moeten inleveren.

Deze derde week van november wordt getekend door de begrotingsbesprekingen in het Brussels Parlement. Het budget voor de gezinsbijslagen, dat 882.419.000 euro bedraagt, om de ramingen van de in 2021 te betalen gezinsbijslagen te dekken, stond centraal in deze discussies.

Slechts 70% van de gezinnen met kinderen met een handicap geniet de toeslag

In 2021 wil de minister ook een studie laten uitvoeren om te bepalen welke factoren ertoe leiden dat er meer gebruikgemaakt wordt van verhoogde gezinsbijslagen voor kinderen met een handicap. Momenteel wordt geschat dat slechts 70% van de kinderen met een handicap gebruikmaakt van de verhoogde gezinsbijslagen.

Verhoogde premie voor zelfstandigen

Verhoogde premie voor zelfstandigen

Je eigen bedrijf starten en je eigen baan creëren, een spannend project? Een oplossing om je eigen baan te creëren? Een droom die uitkomt? Wat er ook aan de grondslag van je keuze ligt, het belangrijkste is dat je wordt begeleid door professionals en financieel wordt ondersteund. De premie voor zelfstandigen van Actiris kan werkzoekenden helpen de sprong te wagen en garanties instellen om risico's te beperken.

Verhoogde maandelijkse betalingen van de premie

Op voorstel van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, heeft de Brusselse Regering op donderdag 12 november in eerste lezing een ontwerpbesluit goedgekeurd voor de verhoging van het bedrag van de premie voor zelfstandigen.

De maandelijkse bedragen die worden toegekend aan werkzoekenden die een eigen activiteit opstarten worden verhoogd. In totaal krijgt de werkzoekende een bedrag van 4.750 euro, gespreid over 6 maanden:

 • 1.250 euro de eerste maand
 • 1.000 euro de tweede maand
 • 750 euro de derde en vierde maand
 • 500 euro de vijfde en zesde maand

Soepelere en betrouwbaardere voorwaarden voor de premie voor zelfstandigen

Voortaan kunnen aanvragers van de premie voor zelfstandigen die in de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag zelfstandige zijn geweest, ook van de premie genieten en een activiteit hervatten.

De verhoogde premie voor zelfstandigen zal beschikbaar zijn voor alle werkzoekenden die als zelfstandige starten tussen 1 september 2020 en 31 december 2021.

Bovendien zullen, zoals gespecificeerd door de minister van Werk, de voorwaarden voor de begeleiding van kandidaten worden gecontroleerd.

 “Zomaar een premie geven, heeft geen zin. Om deze premie te verkrijgen, moet de werkzoekende begeleid en gecontroleerd worden door een erkende structuur. Het ondernemersproject moet worden gevalideerd en steunen op een solide basis. De premie sluit dus aan bij een pakket maatregelen voor eigen jobcreatie”, stelt Bernard Clerfayt.

In tijden van crisis is ondernemersinitiatief essentieel om de werkgelegenheid te stimuleren

Veel werkzoekenden dromen ervan een eigen zaak op te starten, maar de huidige economische context zal het enthousiasme van de meest gemotiveerden zeker temperen.

 “Toch is ondernemerschap, je eigen job tot stand brengen, de basis van alles. Zonder deze ondernemersgeest zijn er geen bedrijven, wordt de Brusselse economie niet gestimuleerd en worden er dus ook geen banen gecreëerd”, legt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, uit.

Sinds de lancering van de maatregel in 2018 werden ondertussen al 630 premies toegekend aan Brusselaars, van wie 60% mannen en 40% vrouwen.

Lockdown: we kunnen meer doen voor onze dieren

Dierenasielen zijn enkel na afspraak toegankelijk voor opvang en adoptie van dieren.

Sinds zowat een week zitten we opnieuw in lockdown. Enkel essentiële diensten mogen verder openblijven na een aantal aanpassingen. Onze dieren verzorgen is uiteraard essentieel.

Toepassingsregels

 • Dierenasielen zijn enkel na afspraak toegankelijk voor opvang en adoptie van dieren. Vrijwilligers en werknemers mogen er verder naartoe indien telewerk niet mogelijk is.
 • Katten- en hondenfokkers mogen hun katjes en puppy’s blijven verkopen. Het is immers belangrijk dat puppy's en katjes zo snel mogelijk bij hun nieuwe gezin terechtkomen om te socialiseren.
 • Overdekte paardenpistes in maneges en renbanen mogen, enkel voor het welzijn van de dieren, open blijven.

Er moet meer rekening gehouden worden met de behoeften van onze dieren

De Minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt heeft er bij de federale overheid op aangedrongen om:

 • trimsalons snel te openen in de mate waarin het om dierenwelzijn en niet om een esthetische kwestie gaat;
 • hondenscholen open te houden op voorwaarde dat groepslessen met maximum 4 honden per trainer en in de buitenlucht gehouden worden ;
 • dierenpensions ruimer toegankelijk te maken (momenteel moet er een “dringende behoefte” aangetoond worden: een ziekenhuisopname bijvoorbeeld) ;
 • de verkoop van honden en katten een specifieke omkadering te geven omdat een dier geen voorwerp is maar een levensgezel die dan ook niet vanop afstand gekozen kan worden en via een afhaalpunt in een doos geleverd kan worden.
 • het mogelijk te maken om met de hond te wandelen tijdens de avondklok wanneer dit strikt omkaderd wordt (beperking van de duur en van de afstand tot de woonplaats), aangezien deze toestand bijzonder problematisch is voor puppy’s, oude honden, honden met suikerziekte of honden die vochtafdrijvende medicijnen innemen.

Dierenwelzijn: “Ik wil geen geval Fiona in het Brusselse Gewest”

dierenmishandeling, een prioriteit

Bernard Clerfayt, Brussels Minister van Dierenwelzijn, wil van de bestrijding van dierenmishandeling een prioriteit maken. Daarom schrijft hij Vincent Van Quickenborne, Minister van Justitie, aan om het dierenwelzijn op de lijst van prioritaire dossiers van Justitie te plaatsen en te wijzen op het belang van de dierenbeschermingsverenigingen om zich tot het gerecht te kunnen wenden.

In juni van dit jaar stond het geval van het teefje Fiona op alle voorpagina’s. Dit teefje werd, vastgebonden aan de trapleuning en uitgehongerd door haar eigenaar, teruggevonden in Waals-Brabant. Ze lag zieltogend in haar eigen uitwerpselen en woog slechts 7 kilo. Momenteel is ze geadopteerd en leidt ze een gelukkig bestaan maar haar vroegere eigenaar zal gerechtelijk niet gestraft worden. Het parket heeft begin oktober immers beslist de vroegere baas van het teefje strafrechtelijk niet te vervolgen.

“ Ik wil geen geval Fiona in het Brusselse Gewest. Daarom heb ik beslist de Minister van Justitie te interpelleren om van de bestrijding van dierenmishandeling een prioriteit van de Parketten te maken”, legt Bernard Clerfayt, Brussels Minister van Dierenwelzijn, uit.

In 2019 keurde de Minister van Justitie een omzendbrief goed die de prioriteiten van de strafrechtelijk beleid van de Vlaamse Regering vastlegde. Voor de Brusselse minister zou er over een dergelijke omzendbrief overlegd moeten worden tussen de deelstaten en de federale regering. “Hier moet het principe van eenheid van bevel doorslaggevend zijn. Het is onbegrijpelijk dat ernstige en herhaaldelijke gruweldaden of mishandelingen op het vlak van dierenwelzijn een prioriteit zijn voor het Vlaamse parket maar niet in het Brusselse Gewest of in het Waalse Gewest! Hier zit er geen logica of samenhang in. »

De Brusselse minister wil trouwens het federale niveau wijzen op het belang om dierenbeschermingsverenigingen het recht te geven om zich tot het gerecht te kunnen wenden. Momenteel geeft de wet dierenbeschermingsverenigingen niet het recht om zich tot het gerecht te wenden, wat wel het geval is voor milieubeschermingsorganisaties. Het zijn nochtans deze verenigingen die vaak de eerste zijn om de dierenbelangen te behartigen. Sophie Rohonyi, federaal volksvertegenwoordiger, heeft trouwens een wetsvoorstel ingediend om deze verenigingen de mogelijkheid te geven zich tot het gerecht te wenden. Een initiatief dat ik ondersteun door de nieuwe regering op te roepen deze onrechtvaardigheid recht te trekken”, besluit Bernard Clerfayt.

 

Meer info

Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Verplichte elektronische facturering: volgende stap richting administratieve vereenvoudiging

Elektronische facturering

Vanaf 1 november worden enkel facturen in gestructureerd, elektronisch formaat (XML) aanvaard voor alle overheidsopdrachten die gegund werden door de Brusselse besturen en gewestelijke overheidsinstellingen. Een technologische sprong die veel voordelen heeft, zowel ecologisch als economisch.

De Brusselse plaatselijke en gewestelijke besturen beheren talrijke facturen. Zo verwerkt de MIVB jaarlijks bijvoorbeeld meer dan 70.000 facturen, de GOB meer dan 30.000 en visit.brussels bijna 7.000.

Door elektronische facturering verplicht te stellen voor alle overheidsopdrachten die vanaf 1 november 2020 worden gegund, wil het Gewest niet alleen het dagelijkse leven van de besturen vereenvoudigen, maar ook van hun leveranciers. Er zullen hierdoor  minder coderingsfouten gemaakt worden; de facturen zullen sneller verwerkt worden; het papierverbruik zal dalen; de administratieve last van de besturen zal bovenal verkleinen en de betalingstermijn zal ingekort worden.

Goedkopere elektronische facturatie voor de administraties

Elektronische facturatie is evenwel ook een besparing van 5,77 euro per factuur voor de ontvangende besturen in vergelijking met de kosten van een papieren factuur.

“Momenteel wordt slechts 5% van de facturen elektronisch aangeleverd. Door elektronische facturatie op te leggen aan de ondernemingen die met de overheidsdiensten willen samenwerken, zal dit percentage natuurlijk stijgen. Ik wil ook dat het de norm wordt binnen ondernemingen aangezien ze zoveel voordelen biedt op praktisch, economisch en milieuvlak. Het is de bedoeling dat de ondernemingen vervolgens enkel nog elektronische facturatie gebruiken met al hun klanten”, besluit Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Administratieve Vereenvoudiging.

Dit zou u ook kunnen interesseren:

Digitalisering in onderwijs vereist concrete ondersteuning: meer dan 1.000 pc’s verdeeld

Digitalisering in onderwijs vereist concrete ondersteuning: meer dan 1.000 pc’s verdeeld

Vanaf deze woensdag worden de lessen in het secundair onderwijs volledig op afstand gegeven. Een situatie waarbij de noden van een digitale school, maar ook de noodzaak van IT-materiaal voor de leerlingen, weer op de voorgrond worden geplaatst. In het Brussels Gewest wordt via het relanceplan bijna 3,2 miljoen euro vrijgemaakt om het gebruik van digitale tools in het onderwijs uit te breiden.

De gezondheidscrisis en de lockdown van de voorbije lente hebben het onderwijs herinnerd aan de noodzakelijke overschakeling naar een meer digitale school. En het einde van de lessen met fysieke aanwezigheid vanaf woensdag 28 oktober in het secundair onderwijs brengt de dringende noodzaak in herinnering om de digitale vaardigheden van het onderwijzend personeel, maar ook van de leerlingen, verder te ontwikkelen.

Digitale tools in onderwijs beschikbaar voor iedereen

Reeds in april kondigde Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering, aan dat er 117 draagbare computers ter beschikking zouden werden gesteld van sociaal kwetsbare leerlingen.

En in juli van dit jaar verkreeg minister Clerfayt, samen met Rudi Vervoort, de Brusselse minister-president, het akkoord van de Regering om een bedrag van ruim 3,2 miljoen euro vrij te maken, waarvan bijna 360.000 euro in 2020, om IT-materiaal te kopen om ter beschikking te kunnen stellen van leerlingen uit achtergestelde wijken. In oktober werden reeds 670 draagbare computers, Chromebooks, verdeeld. Net op tijd om de overschakeling naar het afstandsonderwijs het hoofd te bieden.

In totaal zullen 67 scholen (53 Franstalige en 14 Nederlandstalige) in 2020 gebruikmaken van dit initiatief. Deze operatie werd gecoördineerd met de Dienst Scholen van Perspective.brussels, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest.

“De COVID-19-crisis is een trendversneller. De sterkste daarvan is de digitalisering. Het schoolmateriaal 2.0 bestaat niet meer uit een potlood, een ruitjesschrift en een gom. Vandaag hebben veel leerlingen een computer nodig om voort te kunnen leren. De toegang tot performant IT-materiaal wordt aldus een recht dat wij moeten waarborgen”, besluit Bernard Clerfayt.

Recycling van IT-materiaal

Tegelijk zet het Brussels Gewest zijn project “Recycle IT” voort. Dat beoogt het opnieuw gebruiksklaar maken van IT-materiaal dat door de Brusselse besturen gedeclasseerd werd, om het in de Brusselse scholen met een zwak sociaal-economisch indexcijfer te verdelen. Sinds september werden al 201 pc’s verdeeld.

Een nieuw instrument voor opleiding in digitale technologieën

Het Gewest krijgt een nieuw instrument voor opleiding in digitale technologieën.

Of je nu op zoek bent naar een medewerker, een job of een opleiding, Digitalcity.brussels wordt dé referentie zodra je in de IT-sector zit. Meer dan 2.500 m², 17 leslokalen en een team van 25 experten om het talent van morgen op te leiden en te anticiperen op de HR-behoeften van de bedrijven.

Uit een studie van View.brussels die begin 2020 verschenen is, blijkt dat de drie meest gezochte profielen op de Brusselse arbeidsmarkt die van analist-programmeur, helpdesk-technicus en IT-consultant zijn. De lijst met knelpuntberoepen telt overigens tal van functies die verband houden met IT. En daarbij komt ook de gezondheidscrisis die de digitalisering van al onze publieke en private ondernemingen, in alle sectoren, versneld heeft. Bijgevolg zal de vraag naar IT-profielen op de arbeidsmarkt alleen maar groter worden. Agoria schat overigens dat de digitalisering van onze samenleving 800.000 bijkomende jobs zal opleveren.

In het Brussels Gewest heerst echter een paradox: enerzijds is het Gewest de belangrijkste bron van tewerkstelling in ons land, vaak voor hooggekwalificeerde profielen, en anderzijds heeft Brussel een aanzienlijke werkloosheidsgraad. Wat moet er dan gebeuren opdat de vraag en het aanbod inzake werk mekaar zouden vinden?

Het belang van opgeleid talent

Brussel is ook de hoofdstad van de kmo’s. De oprichting van start-ups en kleine ondernemingen, vooral binnen het domein van de technologie, kent een enorme groei. In een studie van Start-up.be wordt aangetoond dat sinds 2010 meer dan 400 ondernemingen die actief zijn in de digitale sector, zich in het Brussels Gewest gevestigd hebben, en zo meer dan 3.000 jobs gecreëerd hebben. Ook blijkt uit de studie dat de rekrutering de grootste uitdaging van deze start-ups blijft.

Volgens het rapport van Agoria uit 2018 met de titel “Digitalisering en de Belgische arbeidsmarkt”,“zal de kloof tussen vraag en aanbod tot minstens 2030 verder groeien”, als er geen oplossing wordt gevonden.

Het blijkt overigens dat de zoektocht naar mensen met digitale vaardigheden niet langer voorbehouden is aan techbedrijven alleen. Vandaag zijn rekruteurs op zoek naar steeds polyvalentere kandidaten. Tegenwoordig wordt van werknemers verwacht dat ze competenties bezitten op het vlak van recht, communicatie, management... en uiteraard digitale vaardigheden, wat leidt tot een echte talentenoorlog.

Pool Opleiding-Werk voor IT-beroepen, in het hart van de ontwikkeling van het Gewest

Om tegemoet te komen aan een groeiende behoefte aan arbeidskrachten, die versneld werd door de COVID-19-crisis, heeft het Brussels Gewest beslist in te zetten op een unieke en volkomen nieuwe structuur die enerzijds de beroepssector en anderzijds de openbare diensten voor arbeidsbemiddeling en opleiding samenbrengt. En dat is de Pool Opleiding-Werk voor de digitale beroepen: Digitalcity.brussels.

Deze Pool Opleiding-Werk vormt de fysieke verbinding, maar ook de digitale – die vandaag ontbreekt – tussen de overheidsdiensten en het bedrijfsleven.

Digitalcity.brussels, dat door verschillende partners ondersteund wordt, is een unieke entiteit die de stuwende krachten van Actiris, Bruxelles Formation, VDAB Brussel, het Consortium voor de erkenning van de competenties en de beroepssector verenigt ten dienste van de Brusselaars, of ze nu werkzoekend, werknemer of ondernemer zijn.

Digitalcity.brussels zal niet alleen de talenten moeten opleiden in functie van de vandaag op de arbeidsmarkt gezochte competenties, maar ook moeten anticiperen op de behoeften van de bedrijven. De digitale beroepen evolueren immers voortdurend en vereisen een carrière lang bijscholingen.

Digitalcity.brussels bestaat uit drie pijlers: de sectorale pijler Onderzoek&Ontwikkeling, de pijler Opleiding&Erkenning van Competenties en de pijler Tewerkstelling. De pool neemt dus zowel initiatieven voor opleiding, tewerkstelling, bepaling en erkenning van competenties, als initiatieven voor nauwere samenwerkingen met het onderwijs, sensibilisering voor de IT-beroepen en de bevordering van hun imago. De sectorale monitoring van de arbeidsmarkt en van de vereiste kwalificaties behoort ook tot de opdrachten van Digitalcity.

“De crisis is een trendversneller. De sterkste daarvan is de digitalisering van alle aspecten van onze samenleving. In het Brussels Gewest hebben we echter beslist om niet enkel getuige te zijn van deze ware digitale stormloop, maar om ervoor te zorgen dat de Brusselaars er ook bij betrokken zijn. Digitalcity.brussels wil dé referentie worden op het vlak van digitale beroepen in Brussel en richt zich tot wie wil starten of zich wil specialiseren in de sector. De nadruk zal uiteraard gelegd worden op opleiding: we moeten topopleidingen aanbieden om een geloofwaardige gesprekspartner te worden”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Tewerkstelling en Beroepsopleiding.

Phoenix.brussels, nieuwe tewerkstellingssteun voor Brusselaars

nieuwe tewerkstellingssteun voor Brusselaars

Op voordracht van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, heeft de Regering in eerste lezing haar goedkeuring gehecht aan een besluit tot toekenning van een tewerkstellingspremie voor Brusselaars die het slachtoffer geworden zijn van de crisis. Phoenix.brussels zal ervoor zorgen dat de Brusselaars aantrekkelijker zijn in de ogen van de werkgevers.

De gezondheidscrisis heeft een aanzienlijke impact gehad op onze economie, met rampzalige gevolgen voor de werkgelegenheid. Volgens de meest pessimistische ramingen zouden er de komende maanden 30.000 extra werkzoekenden bijkomen.

Het Brusselse Relanceplan legt er, in het luik tewerkstelling, de nadruk op dat deze nieuwe werkzoekenden zo snel mogelijk weer aan het werk moeten gaan om te vermijden dat ze langdurig werkloos worden en hun competenties en kennis verliezen.

Om die reden is de Brusselse Regering het eens geworden over een uitzonderlijke premie die ervoor zorgt dat werkgevers die nieuw bij Actiris ingeschreven Brusselaars aanwerven, financiële steun krijgen. Deze steunmaatregel moet de Brusselaars de kans geven om concurrentiëler te zijn op de arbeidsmarkt.

“Enerzijds zullen er in verschillende sectoren minder jobaanbiedingen zijn. Anderzijds zal het aantal werkzoekenden in Brussel stijgen, maar ook in Vlaanderen en in Wallonië. De Brusselaars moeten dus concurrentiëler zijn dan hun buren. Ik hoop dat Phoenix.brussels het verschil zal maken, namelijk dat zij de Brusselaars de kans zal geven een job te vinden”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk.

Concreet zullen alle Brusselaars die tussen 1 april 2020 en 31 maart 2021 bij Actiris ingeschreven werden/worden, vanaf 1 januari 2021 Phoenix.brussels, een bedrag van 800 euro per maand over een periode van 6 maanden, genieten.

Dit zijn de voorwaarden om deze steun te bekomen:

 • gedomicieerd zijn in het Brussels Gewest,
 • aangeworven zijn voor een periode van minstens 6 maanden of over een contract van onbepaalde duur beschikken en
 • hoogstens een diploma middelbaar onderwijs hebben.

De min-30-jarigen die minstens een diploma hoger middelbaar onderwijs hebben, zullen 500 euro steun per maand over een periode van 6 maanden kunnen krijgen.

Ten slotte zullen de kunstenaars, die zwaar getroffen worden door de crisis, een premie van 500 euro over een periode van 6 maanden kunnen genieten voor elk contract van minstens 1 maand.

“De Brusselse werkloosheidscijfers blijven relatief laag ondanks de crisis. Bij het bekijken van de cijfers is het evenwel overduidelijk dat de jongeren het grootste slachtoffer zijn. Er wordt zelfs gesproken van een generatie die geofferd werd op het altaar van COVID-19. Om hen te ondersteunen bij hun start op de arbeidsmarkt, zullen de jonge gediplomeerden voor het eerst recht hebben op een premie die ze kunnen laten gelden bij de werkgevers. Phoenix.brussels draagt bij aan mijn beoogde doelstelling: meer Brusselaars aan het werk krijgen”, stelt Bernard Clerfayt.

Er werd een budget van 30 miljoen euro vrijgemaakt in 2020, en 15 miljoen euro voor 2021, waardoor meer dan 6.000 Brusselaars van deze nieuwe premie zullen kunnen gebruikmaken.

Week van de digitale soberheid

Cette année, la semaine du numérique est consacrée à la sobriété numérique

Wat kunnen we doen om onze ecologische voetafdruk als gevolg van onze digitale activiteiten te verbeteren? Tijdens de Digitale Week, die nog tot en met 23 oktober duurt, wordt dit jaar de nadruk gelegd op digitale soberheid.

95% van de Brusselaars gebruikt het internet dagelijks. De geconnecteerde toestellen en sociale netwerken maken intussen integraal deel uit van ons dagelijks leven.

Een steeds nuttiger gebruik

Reeds verschillende jaren worden de burgers tijdens de Digitale Week ontvankelijk gemaakt voor het belang van het digitale, en meer specifiek voor de digitale vaardigheden, via workshops in heel Franstalig België.

In 2019 deed 49% van de Brusselaars aankopen online en 43% vulde online een administratief document in. Op 10 jaar tijd stellen we een stijging van meer dan 60% online-aankopen vast. Het aandeel administratieve handelingen, dat in 2010 nog stagneerde, is op tien jaar tijd verdubbeld.

Evolutie over 10 jaar van de verhouding (%) van de individuen die online aankopen hebben gedaan en online administratieve handelingen hebben verricht

We verwachten dat deze tendens nog duidelijker zichtbaar zal zijn voor het jaar 2020, omdat de gezondheidscrisis ertoe geleid heeft dat nieuwe gebruikers onlineplatforms hebben gevonden om aankopen online te doen, alsook om een beroep te doen op diensten en administratieve handelingen te verrichten.

Een wenselijke toename, maar…

De digitale technologie biedt onbetwistbare voordelen: een vermindering van het aantal verplaatsingen, de optimalisering van productieprocessen, de bouw en een betere organisatie van de diensten. De toepassingen bevorderen de korte keten en brengen producenten en consumenten dichter bij mekaar. Deze evolutie in onze manier van consumeren maakt een vermindering van de broeikasgassen mogelijk.

Toch moeten we waakzaam blijven. Zoals elke activiteit hebben digitale handelingen eveneens een impact op het milieu. Volgens de denktank “The Shift Project” is het energieverbruik als gevolg van de digitale evolutie de voorbije 5 jaar elk jaar ongeveer 9% gestegen. Eind 2018 bedroeg het verbruik 3,7% van de uitstoot van broeikasgassen.

Week van digitale soberheid om tools beter te gebruiken

Dit jaar houdt het thema van de week verband met de bezorgdheid van de burgers om beter te consumeren. De titel van de editie 2020 luidt “Naar een ecologischere klik”.

Tussen 12 en 23 oktober zullen in het Brussels Gewest maar liefst 40 activiteiten plaatsvinden op het hele grondgebied. Op het programma staan codeerworkshops, kennismaking met een Openbare Computerruimte, programmeren, conferenties, maar ook tips om het internet op een andere manier te gebruiken.

“Een video bekijken terwijl we met de metro reizen, een restaurant of winkel zoeken via een zoekmachine, foto’s delen,… We doen het allemaal, maar niet altijd op de juiste manier. Met enkele eenvoudige reflexen kunnen we ons digitale verbruik aanzienlijk verminderen, tot wel 350 kg CO2 per jaar en per persoon! Vandaag kunnen we niet meer zonder digitale technologie. En hoewel steeds meer mensen in Brussel het internet gebruiken, moet ervoor worden gezorgd dat de kloof tussen de digital natives en de anderen niet groter wordt. Daarom lanceer ik binnenkort een belangrijk plan voor het verwerven van digitale competenties”, besluit Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering.

Enkele tips voor meer digitale soberheid:

 • Voorrang geven aan het herstellen of updaten van apparaten in plaats van toestellen aan te kopen
 • Een minder energieverslindende webbrowser gebruiken, zoals OperaMini of Firefox
 • Precieze zoekopdrachten met verschillende trefwoorden formuleren
 • Kiezen voor het downloaden van video’s en muziek
 • Zware bestanden, net als video’s, lokaal opslaan
 • Data sorteren en klasseren; dubbele of overbodige data verwijderen
 • In e-mails zo veel mogelijk “reply to all” beperken
 • E-mails lichter maken door het gebruik van gecomprimeerde bestanden

Wat u ook interessant zou kunnen vinden

Brussels Gewest maakt einde aan kakofonie van adressen

Brussels Gewest maakt einde aan kakofonie van adressen

Op voordracht van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering en Administratieve Vereenvoudiging, heeft de Commissie Economische Zaken van het Brussels Parlement groen licht gegeven voor een ontwerp van ordonnantie die orde moet scheppen in de adressen van de Brusselaars. Zij kreeg de naam “Best Address”.

Het gaat om een project van lange adem dat woensdag bij de Commissie Economische Zaken van het Brussels Parlement is beland. Het project, dat de naam “Best Address” kreeg, is immers het eindresultaat van jarenlange werkzaamheden binnen de verschillende machtsniveaus. De bedoeling: de verwijzing naar de adressen in heel België eenvormig maken.

"De besturen zijn al tientallen jaren bezig met het opstellen van een duidelijke en volledige lijst van alle adressen in België. De lijst zal niet alleen het werk van de openbare diensten vergemakkelijken, maar er ook voor zorgen dat de huisjesmelkers blijvend aangepakt zullen kunnen worden, een plaag die het Brussels Gewest reeds lang teistert. Door elk huishouden te koppelen aan één uniek adres en busnummer, zullen de inspectiediensten beter uitgerust zijn om woningen te controleren", stelt Bernard Clerfayt, Brussels minister.

Deze werkzaamheden zullen het mogelijk maken om een volledige en betrouwbare lijst op te stellen van alle adressen op het Belgische grondgebied om een authentieke bron samen te stellen en ernaar te kunnen verwijzen.

Concreet zal deze lijst levens redden wanneer de hulpdiensten zich naar een adres moeten begeven zonder het risico te lopen zich te vergissen. Deze lijst zal er ook voor zorgen dat er aanzienlijk minder brieven moeten worden teruggezonden, met name bij het versturen van de oproepingsbrieven voor de verkiezingen. Ten slotte zullen de gegevens onderling in verbinding kunnen staan, waardoor onder meer vermeden zal kunnen worden dat een bedrijf zijn maatschappelijke zetel op een niet-bestaand adres vestigt.

In het Brussels Gewest vormt de Brussels UrbiS-databank, beheerd en gratis online ter beschikking gesteld door het CIBG (Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest), een referentiepunt voor zowel de besturen als de academische actoren of eender welke instelling die om gecertificeerde informatie vraagt. De databank zal echter nog moeten worden aangevuld met de busnummers en door de gemeenten moeten worden geüpdatet om het project te bestendigen dankzij Urbis Address, de door het CIBG ontwikkelde tool.

"Best Address" zal, nadat de Commissie Economische Zaken groen licht heeft gegeven, de komende weken in de plenaire vergadering ter stemming aan het Parlement worden voorgelegd.